20 września odbył się odbiór ulicy Garbarskiej w Szydłowcu.

Przedmiotem odbioru wykonanych robót przy ul. Garbarskiej była nowa nawierzchnia drogowa, nowa nawierzchnia chodnika wraz ze zjazdami i miejscami postojowymi oraz znaki poziome i pionowe. Komisja uznała, że zakres robót został wykonany dobrze, po czym stwierdziła zakończenie robót i dokonała odbioru ulicy.

W ramach prac, na skrzyżowaniu ulicy Garbarskiej i Słomianej, powstało nowe rondo. Ma ono ułatwić przejazd, który do tej pory był problematyczny, szczególnie dla młodych kierowców.

Całkowitą wartość robót wycenia się na 533.999,48 zł.

info: UM Szydłowiec