5 listopada na placu przed kościołem w Nadolnej w powiecie szydłowieckim, odbyła się uroczysta zbiórka z okazji poświęcenia i przekazania dla jednostki OSP Skłoby nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/25/2,5 RENAULT.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Nadolnej. Następnie dowódca uroczystości dh Andrzej Głowacki złożył meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Zbigniewowi Gołąbkowi. Po odegraniu Mazurka Dąbrowskiego i przywitaniu gości dokonano aktu poświęcenia i przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skłobach.

Zaproszeni goście gratulowali jednostce pozyskania długo wyczekiwanego samochodu, składali podziękowania za ich bezinteresowną pomoc w niesieniu pomocy i sumienną pracę na rzecz zapewniania bezpieczeństwa mieszkańców na terenie gminy Chlewiska.

  • W uroczystości udział wzięli: Pani Agnieszka Górska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, st. bryg. Tomasz Cybul – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie, druh Zbigniew Gołąbek – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, bryg. Paweł Sokół – Komendant Powiatowy PSP w Szydłowcu, st. bryg. Paweł Górski – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Szydłowcu, Krzysztof Rejczak – Członek Zarządu Rady Powiatu Szydłowieckiego, Waldemar Sowiński – Wójt Gminy Chlewiska, Ks. Marek Kucharski – Dziekan dekanatu szydłowieckiego, Ks. Artur Fura – Kapelan Gminny Strażaków Gminy Chlewiska, Ks. Maciej Cisowski – Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Nadolnej, Radni Rady Powiatu, Radni Rady Gminy, Pracownicy Urzędu Gminy Chlewiska.

Na zakończenie Prezes OSP Skłoby druh Roman Sochacki złożył serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Info: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu

foto : Maciej Cisowski