25 sierpnia odbył się uroczysty odbiór oraz poświęcenie budynku szatniowo – sanitarnego w Jastrzębiu, zlokalizowanego na działkach przy boiskach sportowych.

Uroczystość rozpoczęła się rozgrywkami młodszych zawodników o puchar Burmistrza Jastrzębia. W turnieju wzięły udział drużyny piłkarskie z pobliskich gmin tj. FFA Szydłowiec, UKS HUBAL Chlewiska, Akademia Piłkarska SKS Star oddział Mirzec, Orzeł Wierzbica oraz KS Jastrząb.

Każda drużyna została zwycięzcą. Po zakończonym turnieju wszystkie dzieci otrzymały puchary oraz medale pamiątkowe. Wyłoniono również z każdej drużyny najlepszych zawodników i wręczono im statuetki.

Realizacja budowy trwała rok. W ramach inwestycji został wybudowany budynek parterowy o powierzchni całkowitej 253,99 m², w skład którego wchodzą m.in.: szatnie z węzłem sanitarnym, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie porządkowe, wiatrołap, umywalnia itp. Został także wydzielony zespół WC dostępny niezależnie z zewnątrz. Zakres prac obejmował również wykonanie ogrzewania elektrycznego, przyłącza elektrycznego i sanitarnego oraz zainstalowane zostały panele fotowoltaiczne. Ponadto wykonano infrastrukturę towarzyszącą tj. parking dla samochodów osobowych – 10 stanowisk, ciągi piesze i pieszo jezdne.

Gmina Jastrząb pozyskała dofinansowanie z programu Polski Ład. Wkład własny Gminy wyniósł 161 794,63 zł. Wartość całkowita zadania to kwota 1 617 946,34 zł.

Nowo wybudowany budynek będzie służył sportowcom i mieszkańcom gminy. Będzie to miejsce tętniące życiem. Na boiskach odbywają się regularne zajęcia sportowe, nie tylko tutejszego lokalnego klubu sportowego KS Jastrząb ale także zajęcia młodszych miłośników sportu. Ponadto z obiektu będą korzystać stałe grupy zawodników dorosłych, seniorów oraz młodzieży szkolnej.

Można będzie również organizować wiele imprez sportowych. Obiekt ten będzie miał duże znaczenie dla rozwoju sportu w lokalnym środowisku, jak również integracji społecznej wszystkich uczestniczących w różnych wydarzeniach sportowych.

Info: Urząd miasta w Jastrzębiu