Na początku 2021 roku w budynku Świetlicy w Orońsku miało miejsce uroczyste otwarcie Klubu Senior+.

W części oficjalnej nastąpiło przecięcie wstęgi oraz prezentacja pomieszczeń Klubu, który już wkrótce rozpocznie działalność i będzie służyć seniorom z Gminy Orońsko.

Utworzenie Klubu ma pozwolić na zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu 30 seniorów z terenu gminy Orońsko, a w szczególności zapewnić wsparcie osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+.

Klub Seniora to odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Wójt Henryk Nosowski jako gospodarz gminy postanowił zapewnić Seniorom możliwość integracji i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. Do użytku została oddana sala spotkań, kuchnia, łazienki, szatnia.

Utworzenie Klubu Senior+ w Orońsku zostało zrealizowane w ramach Modułu I zadania dofinansowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.

info. Urząd Gminy w Orońsku