Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu. Zapoczątkowana w 2012 z okazji 200-lecia Drugiej Wojny Polskiej i najazdu Napoleona na Rosję, podczas którego miał miejsce opisany w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza ostatni zajazd na Litwie.

Szydłowieckie Centrum Kultury „Zamek” już po raz kolejny zaprosiło mieszkańców Szydłowca do udziału w tym przedsięwzięciu.

W tym roku na wyspie zamkowej odczytywane były fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.  Odczytywali je przedstawiciele władz samorządowych, aktorzy szydłowieckich teatrów oraz przedstawiciele środowisk społecznych (oświaty, kultury).

Byli to m.in burmistrz Artur Ludew, przewodniczący RM Marek Koniarczyk, radny powiatowy Sławomir Nojek, radni miejscy Marek Plewa i  Paweł Bloch, dyrektorzy Magdalena Nowacka, Krzysztof Ubysz i Rafał Arak, przedstawiciele młodzieży, Teatru „U Radziwiłła” i Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Z niecierpliwością czekamy na kolejny tytuł „Narodowego Czytania”, który w 2019 roku ogłosi Para Prezydencka.