Krótka informacja biograficzna abp archidiecezji częstochowskiej Wacława Depo:

„Ma 58 lat. Pochodzi z Szydłowca koło Radomia. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, a 3 czerwca 1978 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po wikariacie został skierowany na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest doktorem teologii dogmatycznej. Przez lata był duszpasterzem akademickim, ojcem duchownym księży diakonów i wykładowcą radomskiego seminarium. Od 1990 r. pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sandomiersko-Radomskiej, a po podziale administracyjnym diecezji w 1992 r. – pierwszego rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Radomskiej. Od 1999 r. aż do nominacji biskupiej był przewodniczącym Konferencji Księży Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. W latach 2001-2006 był też konsultorem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa i Rady Naukowej KEP. 5 sierpnia 2006 r. Benedykt XVI mianował go biskupem zamojsko-lubaczowskim. Święcenia biskupie przyjął 9 września 2006 r. i odbył jednocześnie ingres do katedry zamojskiej.

W Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję przewodniczącego Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni, jest członkiem Komisji Duchowieństwa i Sekcji Nauk Teologicznych Komisji Nauki Wiary, a także delegatem Episkopatu przy Krajowej Radzie Katolików Świeckich. Biskup Depo wykłada w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest autorem licznych publikacji m.in. „Ewangelia pielgrzymująca”, „Raduj się twoją wiarą…” oraz artykułów, w tym dotyczących mariologii, jak: „Apel Jasnogórski modlitwą zawierzenia”, „Maryja – Świadek Chrystusa i Matka Naszego Narodu”, „Maryja Królowa Polski we współczesnym etosie narodu”, „Jasna Góra przestrzenią „wyobraźni miłosierdzia”. „