Jakiś czas temu rozmawialiśmy z Ryszardem Dudkiem liderem Szlachetnej Paczki na powiat szydłowiecki. Z rozmowy mogliście się bardzo wiele dowiedzieć o tegorocznej edycji tej ważnej akcji. Poniżej mamy dla Was garść najważniejszych informacji z którymi warto się zapoznać.

Czym jest Szlachetna Paczka i na czym polega ?

1 lipca br. ruszyła XX już edycja najbardziej popularnego i powszechnego programu społecznego w Polsce jakim jest Szlachetna Paczka. Wraz z tą datą grupa szydłowieckich wolontariuszy rozpoczęła swoją kolejną działalność by móc wesprzeć potrzebujących jak każdego roku w okresie przedświątecznym. Przed nimi jednak bardzo dużo pracy. Tegoroczny program jest bardzo ambitny, oparty na rozwoju misji wolontariackiej i pomocy potrzebującym.

Szlachetna Paczka zmienia historie ludzi w potrzebie. Jest programem społecznym najbardziej rozpoznawalnym w kraju. Działalność opiera się na współpracy trzech podstawowych ogniw.

Stanowią je: Rodziny, Darczyńcy, Wolontariusze. To Darczyńcy i wolontariusze pomagają Rodzinom i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowana pomoc, a wolontariusze tworzą niezbędne narzędzia systemowe, dzięki którym konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. Szlachetna Paczka to również jeden z najlepiej zorganizowanych projektów.

Know-how i nowoczesne technologie, biedni i bogaci, media i ukryta bieda, serce i logistyka.

Szlachetna Paczka łączy te wszystkie elementy.

Jak przebiegały poprzednie edycje Szlachetnej Paczki w Naszym Rejonie?

Nasz Rejon to obszar całego powiatu Szydłowieckiego oraz często pojawiające się zjawisko wspierania innych obszarów w których bądż bark jest wolontariuszy, bądż jest ich zbyt mało aby podołać ogromowi pracy jaką muszą wykonywać wolontariusze w związku a pracą z Rodzinami.

Szydłowiec w projekt Szlachetnej Paczki wpisał się od początku jej istnienia.. Tylko w roku 2018 odwiedziliśmy ponad 70 rodzin, w roku 2019 ponad 45 Rodzin. Obdarowanych zostało ponad 40 rodzin. Widoczny spadek odwiedzonych Rodzin wynika z ilości wolontariuszy, pracujących codziennie w rejonie z Rodzinami. Niestety w środowiskach małomiasteczkowych (w tym takich jak Szydłowiec ) w całym kraju wolontariuszami zazwyczaj staja się osoby młode, uczące się w szkołach ponadpodstawowych. Z chwilą ukończenia procesu edukacji w tych placówkach , ludzie Ci wyjeżdżają do ośrodków akademickich, aglomeracji dużych miast, do pracy tam gdzie ta praca jest im oferowana. Takie ośrodki zyskują na tym. Trafia do nich przygotowany i czujący potrzebę działania człowiek. My musimy szukać nowych ludzi, przygotować ich do pracy, szkolić.

Obecnie zespół szydłowiecki liczy 6 wolontariuszy a potrzeby są nieograniczone liczbami czy wskazaniami. Zjawisko biedy niestety nie maleje. Wręcz przeciwnie gwałtownie wzrasta, szczególnie wśród osób starszych, samotnych, schorowanych, pozostawionych samym sobie.

O ile Rodziny w wyniku rządowych programów społecznych uzyskują dużą pomoc i zjawisko biedy w sposób bardzo wyraźny zostało ograniczone o tyle ludzie starsi pogrążają się w nim jeszcze bardziej. My wolontariusze na co dzień spotykamy się ze zjawiskami o których w dobie XXI wieku wielu nie ma nawet wyobraźni. Brak dostępu do wody, toalety, energii elektrycznej, opału na zimę jest zjawiskiem powszechnym. Nie wspomnę tu o lekach, żywności, odzieży itp. Trzeba mieć dużą odporność psychiczną, gdy widzi się te zjawiska i rozmawia z tymi ludźmi.

Niezmiernie ważną i ogromną role w projekcie stanowią Darczyńcy, czyli zwykli ludzie, obdarzenie chęcią niesienia pomocy. To oni są w głównej mierze nosicielami dobra i dzielenia się z drugim człowiekiem tym co posiadają. Cieszy nas zjawisko rosnącej woli wniesienia pomocy. Odczuwamy to bardzo, szczególnie w poprzedniej edycji. Nasze rodziny znikały z ogólnopolskiej Bazy Rodzin natychmiast po pojawieniu się w niej. Nie ważna była odległość ( Warszawa, Kraków ). Ważna była idea i zaprezentowana przez nas wolontariuszy prezentacja danej rodziny nim została wpisana do Bazy Rodzin. Darczyńca miał mozliwość poznać tą Rodzinę, znależć się duchowo wśród jej członków i podjąć decyzję według przyjętych przez siebie kryteriów. Dla nas Darczyńcami są także Ci, którzy na nasz sygnał interweniują każdą forma pomocy. Użyczą transportu na przejazd do rodziny, dowiozą z nami paczki, drobne wsparcie, użyczą lokalu na spotkanie zespołu wolontariuszy, zorganizują skromny poczęstunek, posiłek dla wolontariuszy w dniach szczególnie wytężonej pracy, podzielą się dobrym słowem i wsparciem duchowych.
Wszystkim Im serdecznie dziekujemy.

W Szlachetnej Paczce kierujecie się pojęciem mądrej pomocy. Na czym ona polega ?

Pytanie to przełożę na prostsze pojęcie. Jak pomagamy?
Otóż nasza pomoc w Szlachetnej Paczce to nie pomoc wobec biedy roszczeniowej. Nie pomagamy, gdy ktoś krzyczy aby pomóc. Szukamy Rodzin i ludzi, których dotknął los, jest im ciężko. Chcą jednak walczyć o swoją przyszłość i walkę ta podejmują. Pomagamy innym tak, jak sami byśmy chcieli by ktoś nam pomógł, gdy nas dotknie bieda. Pomagamy mądrze, czyli w taki sposób, że ludzie zaczynają sami radzić sobie w życiu. Nieprzemyślana pomoc prowadzi do tego, że ludziom się nie chce. Jednocześnie nie może być tak, że im więcej pomocy, tym więcej potrzebujących. Chcemy aby wszyscy radzili sobie sami w życiu. Oczywiści jest to bardzo trudne do rozgraniczenia.

W sytuacji osób starszych praktycznie nie do zrealizowania. Dlatego w tej edycji myślimy o rozszerzeniu form pomocy dla tych ludzi. Nie tylko pomocy w postaci materialnej, wyrażonej w paczce , ale także w pomocy polegającej na współpracy środowiska, tworzącej się obecnie grupy społecznej którą w ogólnym pojęciu możemy nazwać „ ludżmi czasu wolnego”. Grupy powstającej na skutek zjawiska starzejącego się społeczeństwa. Nie chodzi to o podział wśród tej grupy na biednych i bogatych, lecz na tych którzy potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem, spotkania, drobnej pomocy w codziennych obowiązkach i tych którzy czują potrzebę niesienia takiej pomocy i dzielenia się troskami dnia codziennego. Powstać mogą dzięki temu nowe znajomości, przyjażnie, które wyrażą się we wspólnym spędzaniu czasu, spotkaniach w grupach itp.

Wynika z tego, że wolontariat w Szlachetnej Paczce to nie działalność polegająca na akcyjności lecz pewien proces.

O tak. Każdy rejon działania w Szlachetnej Paczce, podobnie jak nasz szydłowiecki, działa przez cały, okrągły rok w cyklu od czerwca do czerwca. Cykl ten można podzielić na kilka etapów:

– rekrutacja i szkolenie wolontariuszy,

– pozyskiwanie Rodzin potrzebujących pomocy,

– okres audytorów ( weryfikacji Rodzin w potrzebie),

– Otwarcie Bazy Rodzin i współpraca z Darczyńcami,

– Weekend Cudów ( dostarczanie paczek do Rodzin lub do magazynów przygotowanych specjalnie w tym celu),

– dalsza praca z Rodzinami,

– ewolucja projektu ( ocena przebiegu ),

W każdym z tych etapów jest ogrom pracy do wykonania przez wolontariuszy.

Dlatego każdy kto w swoim życiu spotkał się i pracował w wolontariacie Szlachetnej Paczki posiada ogrom doświadczeń, przydatnych i nieodzownych w życiu człowieka, zarówno w pracy zawodowej jak i w kontaktach z ludźmi, radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, zyskuje odporność na stres, staje się człowiekiem wrażliwym na krzywdę z jaka pora się drugi człowiek.

Będąc wolontariuszem stajesz się nadzieją dla ludzi , dla Rodzin i osób starszych, samotnych, schorowanych. Jesteś ważny dla tych którym nie pomógł nikt inny, darujesz ludziom nadzieję.

Zyskujesz i rozwijasz talenty by zmieniać otaczającą Cie rzeczywistość. Rozwijasz swoją przedsiębiorczość, przywództwo, otwartość, odpowiedzialność.

Wolontariusz staje się ważną częścią społeczności w swoim otoczeniu. Pomagając uczysz się zarządzania projektami i ludźmi, komunikacji, planowania. W sposób szczególny dajesz siłę do walki tym, których dotknął los, w tym szczególnie dajesz wiarę w ludzi oraz przywracasz im godność.

Jak można zostać wolontariuszem w Szlachetnej Paczce ?

Aby stać się wolontariuszem w Szlachetnej Paczce musisz mieć skończone 16 lat i posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnego opiekuna na prace w wolontariacie. Członkostwo nie jest ograniczone górną granicą wieku. Oczywiście musisz chcieć i lubisz pomagać. Dysponujesz cząstką wolnego czasu. Reszty nauczymy Cie w codziennym działaniu.
Pierwszym technicznym krokiem by stać się wolontariuszem jest rejestracja. W tym celu musisz wypełnić formularz na stronie www.superw.pl

Kolejnym etapem jest rozmowa rekrutacyjna ze swoim przyszłym szefem, po której podejmiesz ostateczną decyzję o rozpoczęciu wyzwania swojego życia. W kolejnym etapie odbędziesz kilkugodzinne spotkanie wdrożeniowe ( szkolenia ). Po nim nastąpi podpisanie niezbędnych dokumentów, uprawniających Cie do działania.
Pamiętaj jednak o bardzo ważnym szczególe, a mianowicie działamy w zespole na który zawsze możesz liczyć. To w nim i z nim będziesz się realizował w swojej pracy wolontariackiej. Największą satysfakcją z tej działalności są łzy szczęścia ludzi, którym pomogłeś. Zapewniam Was, że nigdzie nie zyskacie takich mierników swojej osobowości, doświadczeń i życiowej wiedzy jaki oferuje Wam praca w wolontariacie Szlachetnej Paczki.

Przygotował Ryszard Dudek, lider Szlachetnej Paczki w powiecie szydłowieckim.