25 października 2019 roku w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej Wiktoria Nowocień z Szydłowca odebrała nominację na zastępcę członka Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej, z rąk ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego. Wiktoria Nowocień znana jest w Szydłowcu z działalności charytatywnej, czy swojego członkostwa w Młodzieżowej Radzie Miejskiej. W RDiMRP będzie jednym z dwóch reprezentantów województwa mazowieckiego.

Rada składa się z 32 członków (2 z każdego województwa) i jest organem doradczym ministra edukacji narodowej. Do jej zadań należy opiniowanie ustaw, aktywizacja młodych, reprezentowanie ich potrzeb oraz pomoc przy działaniach młodzieżowych rad gmin/ młodzieżowych sejmików wojewódzkich.

Zapytaliśmy Wiktorię o jej plany jeżeli chodzi o działalność w Radzie Dzieci i Młodzieży:

Myślę, że moim powołaniem w pracach rady będzie promowanie wartości patriotycznych wśród uczniów, integracja samorządów uczniowskich i jednostek doradczych gmin/województw, ułatwienie kontaktu młodzieży z Ministerstwem Edukacji oraz wprowadzenie do szkół więcej praktyki i warsztatów przygotowujących do dorosłego życia.

Chciałabym zwrócić uwagę na samorządy uczniowskie i ochronę środowiska. Mam też pomysł, aby utworzyć biuro tzw. ,,młodzieżowego rzecznika MEN” – elektroniczny punkt informacji i pomocy dla uczniów.
Myślę również nad tym, żeby spotkać się z organizacjami, szkołami itp oraz zapytać jakie mają pomysły, prośby, o co mogłabym zapytać ministra.

To, że będę reprezentowała młodzież województwa mazowieckiego jest dla mnie ogromnym zaszczytem” – powiedziała Wiktoria.

My składamy serdeczne gratulacje i życzymy powodzenia w nowych obowiązkach!