W ramach programu „Maluch +”, oba Żłobki Miejskie otrzymały dofinansowanie na utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad maluchami do lat 3.

Żłobek Miejski nr 1 przy ul. Kościuszki 225A wsparto dotacją w wysokości 21 120 zł, z kolei Żłobkowi nr 2 przy ul. Staszica 3A przyznano 19 200 zł.

Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. „Maluch+” jest programem rocznym.

Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

info: UM Szydłowiec
foto: facebook/ Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu