Dziesiątego czerwca w Urzędzie Gminy Mirów odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia na dofinansowanie projektu modernizacji gminnej sieci wodociągowej. Gmina otrzymała na ten cel ponad 1 mln zł.

Pieniądze pochodzą z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Oficjalnego podpisania dokumentu dokonali Wicemarszałek Rafał Rajkowski, Wójt Gminy Mirów Artur Siwiorek oraz Skarbnik Gminy Iwona Kilianek.

Złożenie podpisów poprzedziła konferencja prasowa, w której również wzięli udział Wicestarosta Szydłowiecki Anita Gołosz, Przewodniczący Rady Gminy Mirów Wiesław Morawiak oraz Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu Dawid Ruszczyk.

W ramach projektu na terenie gminy zostaną wybudowane dwie nowe nitki wodociągowe, będzie przeprowadzona modernizacja ujęć wody, a w domach pojawią się nowoczesne wodomierze z odczytem radiowym. Dla Gminy Mirów jest to niezwykle ważna inwestycja, dzięki której mieszkańcy będą mieli zapewnioną ciągłość dostaw wody.

info: Gmina Mirów