Już wkrótce, pod koniec września lub na początku października ukaże się książka autorstwa Ireny Przybyłowskiej – Hanusz pod tytułem „Tradycje rzemieślnicze mieszkańców Szydłowca i okolic”.

Wydawcami książki są Cech Rzemiosł Różnych i Spółdzielnia Rzemieślnicza w Szydłowcu.

Książka składa się z dwóch części. W części I noszącej tytuł „Rozwój szydłowieckiego rzemiosła, rola cechów” ukazany jest obraz miasta i jego mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem środowiska rzemieślników.

Obszerne, sięgające XVII wieku indeksy nazwisk, pozwolą współczesnym mieszkańcom Szydłowca odnaleźć swoich przodków i dowiedzieć się kim byli. Słownik trudniejszych wyrazów przyczyni się do lepszego zrozumienia zamieszczonych tekstów. We wszystkich, zamieszczonych w książce dokumentach autorka zachowała styl i ortografię zgodne z oryginałem.

W II części, noszącej tytuł „Szydłowieckie rody rzemieślnicze”, ukazani są przedstawiciele poszczególnych działów rzemiosła, którzy wyrazili na to zgodę. Zgodnie z wolą zainteresowanych są to albo obszerne relacje sięgające w przeszłość rodziny, albo obrazy ukazujące jej współczesne życie i pracę.

W książce zostały wykorzystane przede wszystkim dokumenty z archiwum cechu, wykorzystano również materiały z sesji popularnonaukowych, które odbywały się w szydłowieckim zamku w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i z innych źródeł wykazanych w bibliografii.

Książka nie pretenduje do roli dzieła naukowego, ma być łatwą w odbiorze opowieścią o dawnych i mieszkających współcześnie w Szydłowcu i najbliższych okolicach rzemieślnikach. Książka, wydrukowana na kredowym papierze w wydawnictwie Ikona jest bogato ilustrowana, zawiera 275 stron, posiada twardą okładkę zaprojektowaną przez Magdę Warszawę. Cena 55 zł.

Będzie w sprzedaży w Szydłowcu, ul. 1 Maja 5 I piętro i w punkcie informacji turystycznej przy Rynku Wielkim.