Piątkowa sesja Rady Miejskiej (21 czerwca) rozpoczęła się od uczczenia pamięci zmarłego na początku czerwca Krzysztofa Bernatka, pedagoga i sekretarza powiatu szydłowieckiego.

Następnie przewodniczący Marek Artur Koniarczyk, burmistrz Szydłowca Artur Ludew oraz wszyscy zebrani na sali podziękowali za 27 lat posługi proboszcza szydłowieckiej parafii św. Zygmunta ks. Adamowi Radzimirskiemu. Podziękowania i gratulacje radni złożyli również dyrektor Przedszkola im. Tęczowego Misia w Szydłowcu, które niedawno obchodziło jubileusz 35-lecia istnienia.

Sama sesja była spokojnym posiedzeniem szydłowieckich rajców. Nie było tak burzliwie jak to czasami zdarzało się podczas sesji absolutoryjnych.

Burmistrz Artur Ludew przedstawił obszerny raport na temat stanu Gminy Szydłowiec za 2018 rok. W debacie na temat wspomnianego raportu udział wzięli: wiceprzewodnicząca Dorota Jakubczyk, przewodniczący Marek Artur Koniarczyk (którzy wskazywali poprawki w raporcie, radzili jak taki raport powinien wyglądać itp.) a także wiceprzewodniczący Marek Plewa, który pokusił się o ocenę zadowolenia mieszkańców Gminy Szydłowiec. Uznał, że parametrem wskazującym stan zadowolenia mieszkańców jest to, że nikt z nich nie wyraził chęci udziału w debacie. „Ludzie narzekają i wtedy przychodzą, ale jeśli jest dobrze to po prostu nie reagują. Jak jest dobrze to jest dobrze” – wyjaśnił Marek Plewa.

Następnie w formie głosowania rada udzieliła burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium. W obu przypadkach większość rady była „za” z jednym głosem wstrzymującym się.

Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowały: Komisja Budżetu i Edukacji oraz Regionalna Izba Obrachunkowa. Dochody budżetowe w 2018 roku wykonano w 96,96 procentach założonego planu i stanowią kwotę ponad 73,4 milionów złotych. Wykonanie wydatków budżetowych za 2018 roku wynosi natomiast nieco ponad 76,7 miliona złotych, co stanowi 96,19 procent założonego planu.