W szkole w Gąsawach Rządowych odbyło się głosowanie, które miało na celu wyłonić patrona szkoły.
W wyborach wzięli udział członkowie społeczności szkolnej i lokalnej. Głosy na kandydata mogli oddawać od 13 do 15 grudnia.

Po przeprowadzeniu działań określonych w dokumencie „Procedura wyboru patrona szkoły”, wyłoniono dwoje kandydatów:

  • Marię Skłodowską-Curie
  • Janusza Korczaka

Specjalna komisja czuwała nad prawidłowością głosowania, wyborcy potwierdzali swój udział w głosowaniu podpisem na liście, zaś głosy skreślali na specjalnie przygotowanej karcie do głosowania opatrzonej pieczęcią szkoły.

Wśród głosujących zobaczyć można było zarówno najmłodszych uczniów, jak i panią Dyrektor, a nawet samego Wójta Gminy Jastrząb, p. Andrzeja Brachę.

Patronem szkoły został Janusz Korczak

Info i foto: PSP w Gąsawach Rządowych