Jednolite karty wyborcze, likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych, zakaz równoległego startu kandydatów na różne stanowiska, kamery w lokalach wyborczych i przezroczyste urny takie m.in. zapisy znajdą się w projekcie nowego kodeksu wyborczego.

Jak podaje „Gazeta Polska Codziennie”, w projekcie nowego kodeksu wyborczego, który złoży w najbliższym czasie PiS, mają znaleźć się m.in. zapisy o kamerach w lokalach wyborczych, przezroczystych urnach do głosowań, jednolitych kartach wyborczych, likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach w mniejszych miastach i zakaz równoległego startu kandydatów na różne stanowiska. Gazeta przypomina, że zmiany zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” w Spale.

Prezes PiS podzielił projektowane zmiany na dwie grupy: kwestie techniczne i kwestie polityczne. Do pierwszej zaliczył m.in. kamery, urny i karty, do drugiej – m.in. likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach w mniejszych miastach.

Gazeta zauważa, że kwestie techniczne były już zapowiadane i nie budzą większych kontrowersji, trudniejszy jest aspekt polityczny. Jednak, jak wskazuje „GPC”, zdaniem prezesa PiS jednomandatowe okręgi wyborcze w mniejszych miastach są rozwiązaniem, które budzi wiele patologii. Gazeta zwraca uwagę, że premiuje to obecnych radnych, a podział mandatów nie odzwierciedla poparcia dla partii. „To jest niedemokratyczne, stwarza ryzyko nadużyć i trzeba to zlikwidować” – mówił Kaczyński w Spale.

Z kolei zakaz równoległego startu kandydatów na różne stanowiska – np. gdy kandydat startuje na wójta, a także do sejmiku lub rady powiatu – to zdaniem prezesa PiS oszukiwanie wyborców – zauważa GPC.

Gazeta zwraca przy tym uwagę, że zapowiadane zmiany nie podobają się opozycji.

Ciekawostką jest fakt, że wybory mogą odbyć się dopiero wiosną 2019 roku. O taki termin wnioskują sami samorządowcy, a powodem ma być planowane referendum konsultacyjne, które miałoby się odbyć tego samego dnia co wybory samorządowe w listopadzie 2018 roku. 

info: portalsamorzadowy.pl

fot: shutterstock