Kolejne pokolenie „dzikich lokatorów” szydłowieckiego zalewu wykluło się w ostatnich dniach nad zalewem. Swoje miejsce lęgowe po raz kolejny wybrała tu nasza stara przyjaciółka, sieweczka rzeczna.

W Polsce podlega ochronie gatunkowej ścisłej. W latach 2013–2018 jej liczebność na terenie kraju szacowano na 5–13 tysięcy par lęgowych.

Sieweczki rzeczne pełnią ważną rolę ekologiczną, ponieważ żerują na owadach i skorupiakach, przyczyniając się do kontroli ich populacji w środowisku wodnym. Ponadto, są również ważnym wskaźnikiem jakości wód i środowiska, ponieważ ich obecność wskazuje na dobry stan ekosystemu.

Po raz pierwszy sieweczka pojawiła się nad zalewem w 2020 roku.

Info i foto: