Burmistrz Szydłowca informuje, że w terminie od 13.03.2018 do 31.03.2018r. będzie prowadzony nabór deklaracji badających zainteresowanie mieszkańców Gminy udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych.

W ramach projektu Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w wysokości 75% netto kosztów kwalifikowanych na wymianę urządzeń grzewczych oraz zakupu i dostawy instalacji OZE:
1. Kotły do dwustopniowego spalania drewna
Kotły te wykorzystują technikę dwustopniowego spalania – zgazowania drewna i następującej po nim pirolizie, czyli spaleniu powstałych gazów. Podstawowym paliwem jest sezonowane drewno opałowe. Proces zgazowania drewna pozwala w pełni wykorzystać energię zgromadzoną w paliwie oraz spełnić restrykcyjne parametry emisyjne. Moc kotła dobierana jest indywidualnie.
Szacunkowa wysokość wkładu własnego, jaką poniesie gospodarstwo domowe przy instalacji wskazanego kotła to ok. 2000-4000zł netto + 8% podatku VAT*;
*Podatek VAT- wynosi 8% w przypadku montażu kotła wewnątrz budynku mieszkalnego; wynosi 23% w przypadku montażu w budynku gospodarczym.

 1. Kotły na pelet
  Nowoczesne, ekologiczne kotły na pelet drzewny. Kotły w standardzie wyposażone są w zasobnik oraz automatyczny podajnik paliwa. Moc kotła dobierana jest indywidualnie.
  Szacunkowa wysokość wkładu własnego, jaką poniesie gospodarstwo domowe przy instalacji wskazanego kotła to ok. 2000-4000zł netto + 8% podatku VAT*;
  *Podatek VAT– wynosi 8%w przypadku montażu kotła wewnątrz budynku mieszkalnego; wynosi 23%w przypadku montażu w budynku gospodarczym.
 2. Kotły gazowe
  Nowoczesne, ekologiczne kotły spalające gaz. Moc kotła dobierana jest indywidualnie.
  Szacunkowa wysokość wkładu własnego, jaką poniesie gospodarstwo domowe przy instalacji wskazanego kotła to ok. 2000-4000zł netto + 8% podatku VAT*;
  *Podatek VAT– wynosi8%w przypadku montażu kotła wewnątrz budynku mieszkalnego; wynosi 23%w przypadku montażu w budynku gospodarczym.
 3. Kotły na olej opałowy
  Nowoczesne, ekologiczne kotły spalające olej opałowy. Moc kotła dobierana jest indywidualnie.
  Szacunkowa wysokość wkładu własnego, jaką poniesie gospodarstwo domowe przy instalacji wskazanego kotła to ok. 2000-4000zł netto + 8% podatku VAT*;
  *Podatek VAT- wynosi 8%w przypadku montażu kotła wewnątrz budynku mieszkalnego; wynosi 23%w przypadku montażu w budynku gospodarczym.

W pozostałe części inwestycja będzie pokrywana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
UWAGA!
W przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji C.O., wykonanie takiej instalacji należy do obowiązków właściciela budynku. 
Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych. 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny w terminie od 13.03.2018 do 31.03.2018r. do godziny 13:00 złożyć w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu osobiście (pokój nr 24), od poniedziałku do piątku w godzinach wypełnioną deklarację uczestnictwa. 
Formularze deklaracji dostępne będą w siedzibie Urzędu Miejskiego (pokój nr 24) oraz na stronie internetowej www.szydlowiec.pl – od dnia 13.03.2018 r. Wszelkie informacje związane z projektem można uzyskać pod numerem telefonu 48 617 86 49/38 oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, pokój nr 24.

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Burmistrz Szydłowca informuje o spotkaniu informacyjnym dla mieszkańców Gminy zainteresowanych udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych.
Spotkanie odbędzie się 12.03.2018r. o godzinie 17:00 w auli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Wschodnia 57 w Szydłowcu. Zostaną na nim udzielone informacje o kwestiach technicznych, zasadach przyznawania dofinansowania oraz kwotach związanych z inwestycją. 

info: Urząd Miejski w Szydłowcu