Pierwszy z nich to XIV MAZOWIECKI KONKURS MAŁEJ FORMY LITERACKIEJ w Warszawie, organizowany przez Polski Związek Niewidomych we współpracy z Klubem Twórczości „Żar” oraz Kwartalnikiem Kulturalnym „Sekrety Żaru”. Naszego literata wyróżniono dyplomem uznania w dwóch kategoriach: poezji (za zestaw 5 wierszy lirycznych) i prozy (za humoreskę ” Po tamtej stronie”). Zauważone przez profesjonalne jury jego utwory konkursowe będą publikowane w kwartalniku „Sekrety Żaru” w Warszawie w grudniu br. a póki co autora zaproszono na uroczyste zakończenie konkursu w dniu 5 listopada 2014 r. w Sali Tyflogalerii w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 7. Dodać należy, że Marian Frąk jest członkiem Grupy Literackiej „Wiklina” w Skarżysku Kam. działającej przy Miejskim Centrum Kultury i w kategorii prozy w tym konkursie I nagrodę uzyskała jego koleżanka klubowa po piórze Ewa Skalska z Borkowic k. Przysuchy.

Drugi konkurs z udziałem Frąka to konkurs na opowiadanie dotyczące osób chorych na autyzm, organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Chorych na Autyzm „Otwórzmy Świat” w Starachowicach, wespół z Uniwersytetem im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Opowiadanie konkursowe naszego autora zakwalifikowano do publikacji książkowej, przygotowywanej przez Uniwersytet. W książce tej zostaną zamieszczone najlepsze prace z konkursu. Rozstrzygnięcie tego konkursu i wręczenie nagród, do których pretendują prace zakwalifikowane do publikacji, nastąpi 13 listopada 2014 r. w Kielcach na gali, gdzie zaproszono Mariana Frąka. Zamieszczenie jego pracy w książce jest już znaczącym wyróżnieniem dla autora. Dodać należy, że wymieniony od ponad 20 lat zajmuje się pomocą osobom autystycznym w Polsce i w regionie i przed laty przez 8 lat był z-cą red. naczelnego polskiego pisma naukowego „Dziecko Autystyczne”.

Grupa Literacka „Wiklina” do której należy Frąk w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Uroczyste obchody odbędą się 5 listopada 2014 r. godz. 17.00 w MCK w Skarżysku Kamiennej i będą połączone z promocją książki „Wiklinowe Strofy” 25 autorów „Wikliny”, w tym 2 szydłowieckich : Mariana Frąka i Michała Kojary. Na uroczystości zapraszamy zainteresowanych szydłowieckich twórców i animatorów kultury.

Prezentujemy dwa wybrane utwory Mariana Frąka(Godło: „Poranek”) z konkursu w Warszawie, których wartości dostrzegło i uznało konkursowe jury.

***

poeta

widzi więcej

bardziej czuje

i o wiele bardziej

cierpi

***

nie uratujesz

mnie

to niemożliwe

od wszystkich

zmartwień

wszelkiej zgryzoty

i beznadziei

od braku sensu

istnienia

ale ja jeszcze

mogę

uratować ciebie

Marian Frąk Szydłowiec