Już po raz dwunasty rozdane zostały nagrody w konkursie „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba”. W tym prestiżowym konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, wyłaniającym najlepsze placówki w regionie, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zostało wyróżnione po raz kolejny otrzymując II nagrodę w kategorii „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez większe muzeum”, za wystawę „Ludowe stradivariusy”.

To dziewiąta nagroda dla szydłowieckiej placówki w historii tego konkursu – konkursu do którego mogło przystąpić 116 muzealnych placówek mających swoją siedzibę na Mazowszu.

Gala konkursowa miała miejsce 24 września 2018 r. w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Po przemówieniach okolicznościowych i oficjalnym otwarciu gali przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, nastąpiło wręczenie nagród i honorowych wyróżnień laureatom XII edycji Konkursu. O laury XII edycji ubiegała się rekordowa liczba 94 zdarzeń muzealnych w tym: 9 wystaw przygotowanych przez mniejsze muzea, 21 wystaw zorganizowanych przez większe muzea, 19 muzealnych projektów otwartych oraz 19 muzealnych projektów edukacyjnych i 26 wydawnictw. Wśród nagrodzonych w tej samej kategorii znalazły się: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie (I miejsce), Muzeum Narodowe w Warszawie i Muzeum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu (III miejsce ex aequo).

Więcej o wystawie „Ludowe Stradivariusy”

Na wystawie – będącej częścią szerszego projektu o tym samym tytule, realizowanego przez muzeum ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego – znalazły się specjalnie wyselekcjonowane egzemplarze skrzypiec, najciekawsze i najbardziej znamienne formy tych instrumentów ludowych. Zdecydowana większość z nich pochodzi z naszych magazynów (57 skrzypiec), dziewięć cennych eksponatów użyczyły nam: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Muzeum Narodowe w Kielcach oraz Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.

Wprowadzony wśród kolekcji wewnętrzny podział na skrzypce zabawki, prymitywne, żłobione, klejone, ze zdobieniami oraz formy hybrydyczne, pozwala na bardzo jasny i czytelny odbiór wystawy. Każda z przedstawianych grup przedstawia konkretny problem w lutnictwie ludowym i sposoby jego rozwiązywania przez wytwórców. Dzięki temu zwiedzający mogli podziwiać kunszt polskich lutników ludowych, którzy w przeciwieństwie do tych profesjonalnych, nie są ograniczeni konkretną formą, wymiarami czy używanymi materiałami. Ich jedynym ograniczeniem jest ich własna wyobraźnia i możliwości. Ciekawym elementem wystawy jest również odtworzony warsztat lutniczy wraz ze skrzypcami Jana Rafalskiego przedstawiającymi kolejne etapy budowy tych instrumentów oraz egzemplarze powstałe podczas warsztatów prowadzonych przez Zbigniewa Butryna i Piotra Sikorę. Oprócz tego przybyli goście mogli podziwiać obrazy autorstwa Jacka Malczewskiego (Mężczyzna grający na skrzypcach), Sylweriusza Saskiego (Górale) – ze zbiorów MLIM oraz Witolda Pruszkowskiego (Pastuszek grający na skrzypcach) – ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Zofii Stryjeńskiej (Wiejska Zagroda, Żniwiarze) – ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie, które przedstawiają grających na skrzypcach muzykantów.

Autor koncepcji, kurator: dr Aneta I. Oborny

Autor scenariusza: Katarzyna Zedel

Koordynator: Monika Sadura

Aranżacja plastyczna: Marta Majewska

Wystawie towarzyszy katalog (oprac.: dr A. I. Oborny, tekst prof. Ewa Dahlig-Turek, noty katalogowe Katarzyna Zedel)

foto: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego