Wzięło w nim udział łącznie 60 uczniów z klas czwartych i piątych. Wszyscy pracowali w dowolnie dobranych „trójkach”.

Zwycięzcami zostali:

– w klasach czwartych: Adamczyk Julia, Herka Emilia, Czerwiak Patryk

– w klasach piątych: Kwaśniewski Jakub, Kulik Dominik ,Rawicki Michał

Przewodniczącą Zespołu Matematyczno – Przyrodniczego była p. Anna Zawadzka