Już od dziesięciu lat podopieczni świetlic z terenu gminy Orońsko spotykają się raz w roku, żeby wspólnie zadbać o swoją kondycję, aktywnie uczestnicząc turnieju. 24 stycznia w Publicznej Szkole Podstawowej w Orońsku odbył się X Międzyświetlicowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Orońsko.

Turniej otworzyli: Agnieszka Grabowska – inspektor kultury, sportu i promocji gminy, Sylwester Różycki – przewodniczący Rady Gminy w Orońsku oraz Maria Deja – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, którzy przywitali młodzież oraz życzyli udanej zabawy i zdrowej sportowej rywalizacji.

W wydarzeniu udział wzięły dzieci i młodzież z terenu Gminy Orońsko, którzy uczęszczają do świetlic w: Orońsku, Łaziskach, Tomaszowie i Zaborowiu. Głównym celem wydarzenia było inspirowanie do aktywnej formy spędzenia wolnego czasu, jak też dobra zabawa uczestników oraz zdrowa rywalizacja. Organizatorzy turnieju poprzez propagowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży udostępnili uczestnikom ulotki profilaktyczne, wskazali negatywne skutki uzależnień i kształtowanie postaw wolnych od używek. Celem organizacji tego wydarzenia było także wskazanie pożądanych wzorców zachowań oraz wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i życie.

Turniej odbył się w trzech kategoriach wiekowych: dziewczęta i chłopcy do lat 12, dziewczęta i chłopcy do lat 16, dziewczęta i chłopcy powyżej 16 lat. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał Kamil Śledź – gminny animator sportu.

Puchary, medale, pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki wręczali: Henryk Nosowski – wójt gminy Orońsko, Agnieszka Grabowska – inspektor ds. kultury oraz Maria Deja – Przewodnicząca Komisji Oświaty.

Na zakończenie rozgrywek dla wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek w postaci tortu.

Wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiały się następująco:

Dziewczęta do lat 12

 1.  miejsce Nadia Wójcikowska ( Orońsko )
 2. miejsce Patrycja Grzyb (Orońsko)
 3. miejsce Alicja Cender (Orońsko)

Chłopcy do lat 12

 1. miejsce Jakub Pyzara (Łaziska)
 2. miejsce Filip Wójcicki (Łaziska)
 3. miejsce Mikołaj Śpiewak (Zaborowie)

Dziewczęta do lat 16

 1. miejsce Daria Gołda (Tomaszów)
 2. miejsce Natalia Kumoch (Zaborowie)
 3. miejsce Wiktoria Warzyńska (Łaziska)

Chłopcy do lat 16

 1. miejsce Bartłomiej Słoń (Łaziska)
 2. miejsce Bartłomiej Dziurzyński (Orońsko)
 3. miejsce Mikołaj Kolasa (Tomaszów)

Dziewczęta powyżej 16 lat

 1. miejsce Emilia Kołacz (Łaziska)

Chłopcy powyżej 16 lat

 1. miejsce Filip Bączek (Łaziska)

Info i foto: Urząd Gminy w Orońsku