11 lipca w świetlicy wiejskiej w Zaborowiu odbył się „XXIV Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych Prezentujących Zwyczaje i Obrzędy”. Nadrzędnym celem przeglądu była ochrona tradycji w zakresie autentycznej obrzędowości ludowej.

Organizatorem imprezy był Wójt Gminy Orońsko – Henryk Nosowski. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik oraz Starosta Szydłowiecki – Włodzimierz Górlicki. Wydarzenie zgromadziło ponad 100 artystów z terenu powiatu szydłowieckiego oraz liczną widownię.

Wśród zaproszonych gości byli obecni, m.in.: Włodzimierz Górlicki – Starosta Szydłowiecki, Roman Woźniak – Przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu, Anita Gołosz – Wicestarosta Powiatu w Szydłowcu, Artur Siwiorek – Wójt Gminy Mirów, Sylwester Różycki – Przewodniczący Rady Gminy w Orońsku, Paweł Sokół – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu, Aleksy Sasin – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Szydłowcu, Katarzyna Szpur – Dyrektor Oddziału TUW w Radomiu.

W przeglądzie wzięły udział zespoły regionalne prezentujące folklor własnego regionu w formie obrzędowej i zwyczajowej. Dokonując oceny zespołów biorących udział w przeglądzie, jury w składzie: Adolf Krzemiński, Grażyna Wieczerzyńska, Agnieszka Niziołek, wzięło pod uwagę wierność i oryginalność prezentacji, opracowanie choreograficzne i wokalne, scenariusz i scenografię, estetykę i prawidłowy dobór kostiumów, ogólny wyraz artystyczny oraz czas występu.

Laureatami „XXIV Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Ludowych Prezentujących Zwyczaje i Obrzędy” w Zaborowiu zostali:

  • I miejsce – Zespół obrzędowy „Gąsawianki” z gminy Jastrząb za obrzęd „Święto Matki Boskiej Zielnej”
  • II miejsce – Zespół obrzędowy „Zaborowianki” z gminy Orońsko za obrzęd „Pranie”
  • III miejsce ex aequo zajęło dwa zespoły z gminy Szydłowiec – Zespół obrzędowy „Zdziechowianki” za obrzęd „Wykopki” oraz Zespół Obrzędowy z Korzyc za obrzęd „Suszenie siana”
  • Ponadto, wyróżniono: Zespół obrzędowy „Cymbrzanki” z Huty oraz Stowarzyszenie folklorystyczne „Wrzos” z gminy Mirów.

Poza konkursem wystąpiły zespoły ludowe: „Młode Zaborowianki” z Zaborowia oraz „Guzowianki” z Guzowa, Zespół Ludowy Koła Gospodyń Wiejskich z Tomaszowa, Kapela Ludowa Józefa Wyrwińskiego z Korzyc oraz Kapela Ludowa Jacka Bursy z Guzowa.

Reasumując, w tegorocznym „XXIV Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych Prezentujących Zwyczaje i Obrzędy” nagrodzono sześć zespołów obrzędowych, trzy zespoły ludowe oraz dwie kapele.

Warto podkreślić, że jubileusz 35 – lecia działalności obchodził Zespół obrzędowy „Zaborowianki”, który przyjął od Wójta Gminy Orońsko – Pana Henryka Nosowskiego podziękowania za całokształt swojej działalności oraz życzenia dalszych sukcesów w popularyzowaniu polskiej tradycji obrzędowej i ludowej.

info: Powiat Szydłowiecki