Po zakończeniu rezydencji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski do Szydłowca przyjedzie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Rezydencja Krytyki Politycznej, która już się zakończyła, spotkała się z ciepłym przyjęciem przez mieszkańców. Działania Artura Żmijewskego i zaproszonych instytucji zakończą się finisażem 27 października. Organizatorem całej akcji jest Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.

PROGRAM

Od 29 września do 12 października realizowana będzie przez Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie „Projektoriat” część projektu Programu Edukacji CSW, którego celem jest stworzenie przewodnika po cmentarzu żydowskim oraz po Szydłowcu, z wykorzystaniem nie tylko źródeł pisanych, lecz również źródeł żywej pamięci mieszkańców Szydłowca. W tym samym czasie realizowane są działania związane z uporządkowaniem cmentarza żydowskiego w Szydłowcu.

Zgłoszenia osób chętnych do wzięcia udziału w tworzeniu przewodnika i w porządkowaniu cmentarza przyjmowane są na ulicy Radomskiej 5, gdzie przez cały czas działa świetlica artystyczna w ramach projektu „Cięcie”.

Od 6 września realizowany jest ze szkołami w Szydłowcu długoterminowy projekt p.n. „Lekcja angielskiego”. Do udziału w tym projekcie zaproszeni są tłumacze języka angielskiego z Szydłowca. Celem tego działania jest przetłumaczenie, wspólnie z uczniami szkół średnich w Szydłowcu, „Szydlowiec Memorial Book” na język polski.

Dodatkowo program obejmuje spotkania i pokazy filmów, których szczegóły są przedstawione poniżej.

• 30 września, piątek, godz. 18:00

„Oni”

Prezentacja filmu pt. „Oni” Artura Żmijewskiego. Po filmie dyskusja: kim są „oni”, w jaki sposób ich rozpoznajemy, jak się do nich odnosimy, w jaki sposób i na jakich warunkach pozwalamy im pojawiać się i przebywać w „naszej przestrzeni”, w jaki sposób i na jakich warunkach komunikujemy się z nimi, w jaki sposób i na jakich warunkach możliwe jest wzajemne rozumienie się, współżycie i współpraca z nimi?

Program Edukacji CSW jest jednym z „tych innych”, którzy pojawiają się w projekcie „Cięcie” w Szydłowcu – spotkanie to jest pierwszym ze spotkań poświęconym dyskusji o współpracy między przedstawicielami programów edukacji narodowych instytucji kultury a społecznością Szydłowca oraz ich wzajemnym rozumieniu się.

miejsce spotkania: ul. Radomska 5

• 1 października, sobota, godz. 12:00

„Dwanaście miesięcy w Szydłowcu”

Spotkanie dla dzieci i ich rodziców połączone z prezentacją filmu „Dwanaście miesięcy” / „12 mesyatsev”, ZSRR 1957, reż. Iwan Iwanow-Wano, Mikhail Botov. Dwanaście miesięcy to jeden rok. Zajęcia poświęcone będą stworzeniu przez dzieci i ich rodziców (lub opiekunów) sekretów dwunastu, często bardzo kapryśnych, miesięcy w Szydłowcu.

miejsce spotkania: Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek

• 1 października, sobota, godz. 18:00

„Oko za oko”

Prezentacja filmów Artura Żmijewskiego, w tym m.in. „Oko za oko”, „Lekcji śpiewu 2”, „Naszego śpiewnika”.

miejsce spotkania: ul. Radomska 5

• 2 października, niedziela, godz. 12:00

Magiczny spacer po Szydłowcu.

Spotkanie dla dzieci i ich rodziców połączone ze spacerem po magicznych miejscach w Szydłowcu (uzależnione oczywiście od pogody – ale mamy nadzieję, że będzie słoneczna). Dzieci i ich rodzice przedstawiają Programowi Edukacji CSW (jesteśmy „tymi innymi, którzy niewiele wiedzą o Szydłowcu”) najbardziej magiczne miejsca w Szydłowcu. Tworzymy pierwszą część „magicznej księgi Szydłowca”.

miejsce spotkania: Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek

• 5 października, środa, godz. 18:00

„W sztuce marzenia stają się rzeczywistością”

Prezentacja cyklu filmów p.n. „W sztuce marzenia stają się rzeczywistością” Katarzyny Kozyry.

miejsce spotkania: ul. Radomska 5

6 października, czwartek, godz. 18:00

„Klasa Einsteina”

Prezentacja filmów Pawła Althamera, w tym m.in. „Kosmonauty”, „Bródna 2000” i „Klasy Einsteina”.

miejsce spotkania: ul. Radomska 5

• 7 października, piątek, godz. 17:00

„Demokracje”

Prezentacja filmu pt. „Demokracje” Artura Żmijewskiego

miejsce spotkania: ul. Radomska 5

7 października, piątek, godz. 20:00

występ Maaaa – Sergeia Hanolainena

miejsce spotkania: Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek

• 8 października, sobota, godz. 12:00

„Piotruś i wilk”

Spotkanie dla dzieci i ich rodziców połączone z prezentacją filmu „Piotruś i wilk” / „Peter and the Wolf”, Polska, Wielka Brytania 2006, reż. Suzie Templeton (dla dzieci powyżej 10 lat). Po prezentacji filmu rozmowa i zajęcia o tym, czy stać nas na to, żeby dzisiaj zachować się tak, jak Piotruś zachowuje się wobec wilka? Warsztaty zakończy parada ludzi i zwierząt.

miejsce spotkania: Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek

• 8 października, sobota, godz. 17:00

„Stara muzyka”

Spotkanie z Remigiuszem Hanajem, antropologiem kultury, połączone z prezentacją m.in. filmu „Stara muzyka” w reżyserii Dariusza Gajewskiego, poświęconego postaci Mariana Bujaka, jednego z najgenialniejszych muzyków z rejonu Szydłowca. Podczas spotkania przedstawione zostaną unikalne nagrania (nieprezentowane nigdy wcześniej publicznie) z wykonaniami przez artystę żydowskich mazurków, polek i oberków – „narodowych melodii i tańców”, a następnie utwory te zostaną wykonane przez Katarzynę Szurman razem z „polką żydowską” z Przysuchy zapisaną przez Oskara Kolberga (z jego „wędrówek po kraju”) – będzie to prapremiera światowa.

Spotkanie poświęcone będzie m.in. dyskusji o tym, co jest narodowe, a co nie jest, w jaki sposób dokonujemy wpisów do „narodowego rejestru zasobów kultury”, na jakich warunkach i w oparciu o jakie kryteria.

miejsce spotkania: Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek

9 października, niedziela, godz. 12:00

Życzenia dla Szydłowca.

Spotkanie dla dzieci i ich rodziców podsumowujące spotkania z Programem Edukacji CSW poświęcone wyrażeniu oczekiwań dotyczących wzajemnego rozumienia się i podejmowania wspólnych działań w przyszłości. Uczestnicy wezmą także udział w działaniach plastycznych wizualizujących życzenia dla ludzi i Szydłowca.

miejsce spotkania: ul. Radomska 5

• 11 października, wtorek, przed świętem Sukkot

Przyjęcie dla wszystkich mieszkańców Szydłowca przypominające o Święcie Namiotów oraz dziedzictwie społeczności żydowskiej Szydłowca.

miejsce i czas spotkania podane zostaną w późniejszym terminie.