9 marca w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem ,,Zaczarowany świat poezji”. Wzięli w nim udział uczniowie z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III.

Celem konkursu było rozbudzenie wśród uczniów zamiłowania do poezji, szerzenie kultury słowa poetyckiego oraz wspieranie uzdolnień recytatorskich. Uczestnicy zaprezentowali swój kunszt, a także umiejętności nad którymi pilnie pracowali w ostatnim czasie.

O wyborze laureatów konkursu decydowało opanowanie pamięciowe, zrozumienie zawartych w utworach treści i emocji, oraz odpowiednie ich przekazanie. Wybór najlepszych był niełatwy, ponieważ wszyscy prezentowali wysoki poziom.

Zmagania z trudną sztuką recytacji oceniało jury w składzie:

Na poziomie klas ,,O” Mirosława Staniec, Iwona Jasik oraz Grażyna Rycerska.

Na poziomie klas I-III Iwona Parszewska, Małgorzata Rejczak, Barbara Gutowska, Marta Świercz i Katarzyna Karpeta.

Wyłonieni zostali następujący zwycięzcy:
Z oddziałów przedszkolnych I miejsce otrzymali:
Kinga Dąbrowa – O a
Aniela Cender – O b

II miejsce otrzymali:
Małgorzata Karpeta – O b
Nela Najman – O c

III miejsce otrzymali:
Zuzanna Czubak – O b
Zuzanna Pazera – O b

Wyróżnienia otrzymały:
Maja Dębicka – O a
Liliana Zdziech – O c
Maja Sasal – O b
Gabriela Jakubowska – O c

Z klas I-III I miejsce otrzymali:
Oliwia Wdowik – III c
Julia Kiljanek – II c
Franciszek Dusza – I a

II miejsce otrzymali:
Julia Nawrocka – III c
Maksymilian Wasik – II a
Wiktoria Kruk – I b

III miejsce otrzymali:
Mikołaj Malmon – III a
Wojciech Senderek – II a
Liliana Herka – I c

Wyróżnienia otrzymały:
Kalina Dąbrowa – III b
Zuzanna Skorupa – II b
Hanna Bednarczyk – I a

Laureaci konkursu otrzymali nagrody i dyplomy. Organizatorzy dziękują wszystkim za udział, zwycięzcom składają gratulacje i życzą dalszych sukcesów.

info: PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu