Dzieci przynoszą własne materiały plastyczne oraz obuwie zamienne.

Start o godz. 16:15. Zapraszamy!