Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu przeszedł kompleksową termomodernizację. Prace realizowane były w dwóch etapach. Ich koszt to około 50 mln zł. Środki pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego, a blisko 7,5 mln zł to wsparcie unijne.