Zawody odbędą się w dniu 19 września 2014 r. na obiektach sportowych Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu i w lesie „Korzonek” Start godz. 13.30

1.Zgłoszenia uczestnictwa w biegu należy dokonać do dnia 17 września 2014 roku telefonicznie pod numerami: 48 617 70 00 wew. 62 lub 505 542 764.

2. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.szydlowiecpowiat.pl

3. Osoby między 16 a 18 rokiem życia muszą posiadać zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów.

4.W dniu zawodów zawodnicy zobowiązani są do przedłożenia organizatorom biegu dokumentu tożsamości, formularza zgłoszeniowego, a w przypadku osób niepełnoletnich również pisemnej zgody rodziców.

fot. kurier nakielski