Na wystawie można podziwiać ok. 50 wybranych dzieł sztuki z dwóch ostatnich stuleci, pochodzących ze zbiorów wielu muzeów w Polsce i stanowiących artystyczną dokumentację funkcji, jaką ludowe instrumenty muzyczne pełniły przez wieki w życiu ludzi. Muzyka towarzyszyła ludziom o różnym statusie społecznym w pracy, podczas zabaw czy uroczystości rodzinnych. Splatała się z historią obyczaju. Siła wyzwalanych przez nią emocji stawała się wielokrotnie źródłem natchnienia dla malarzy. Dlatego wystawa ta jest próbą odpowiedzi na pytanie: jak muzyka i tradycyjne instrumenty ludowe inspirowały polskich artystów?

Prezentowane na wystawie obrazy podzielono na cztery obszary tematyczne, które są impulsem do „Spotkań z muzyką źródeł” w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

26 listopada 2015 r. godzina 12.00

„W symbolice obrzędu” – spotkanie przybliży obrazy odnoszące się do tradycyjnych czynności i praktyk związanych z porami roku, świętami czy uroczystościami rodzinnymi.

10 grudnia 2015 r. godzina 12.00

„Muzyka – kontrapunkt codzienności” – podczas spotkania zostanie przedstawione, w jaki sposób muzyka towarzyszyła wiejskiej codzienności, pracom gospodarskim i chwilom wytchnienia.

7 stycznia 2016 r. godzina 12.00

„Instrument – polifonia znaczeń” – na kolejnym spotkaniu zostanie ukazana różnorodność ujmowania motywu instrumentu muzycznego w dziełach plastycznych

21 stycznia 2016 r. godzina 12.00

„W intymnym dialogu z magicznym artefaktem. Portret muzykanta”– ostatnie spotkanie poświęcone będzie obrazom, które były wyrazem zainteresowania, jakim mistrzowie pędzla darzyli muzyków.

Wstęp wolny. Współpraca: Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku