27 września odbędą się obchody rocznicy, a rozpoczną się o 10:00 od Mszy Świętej w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Zygmunta w Szydłowcu.

W nocy z 26 na 27 września 1939 roku, z rozkazu generała Juliusza Rómmla, w oblężonej Warszawie powstała Służba Zwycięstwu Polski. Rozkaz ten zapoczątkował istnienie Polskiego Państwa Podziemnego. Polskie Państwo Podziemne zostało automatycznie rozwiązane 1 lipca 1945 roku, kiedy to wycofano uznanie międzynarodowe dla Rządu RP na uchodźctwie.

Obchody rozpocznie Msza Święta w kościele pw. św. Zygmunta w Szydłowcu o godzinie 10:00. O godz. 11:00 uroczystości będą kontynuowane w Parku Niepodległości gdzie złożone zostaną kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy podziemia.

Następnie odbędzie się przemarsz do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza, a tam również złożone zostaną kwiaty pod pomnikiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Kwiaty złożone zostaną także w lesie w Korzonku pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy.

Plakat: Urząd Miejski w Szydłowcu