Już po raz drugi zapraszamy na Pieszy Rajd Pamięci Oddziału por. Kazimierza Wiśniewskiego na trasie Szydłowiec – Wąchock.

W sobotę 25 maja zapraszamy na kolejne przejście Drogą św. Jakuba, Ścieżką Powstańców 1863 z Szydłowca do Wąchocka. Pierwszy raz Rajd zorganizowany był w 2023 roku w ramach projektu dofinasowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, w ramach programu „Wdzięczni Bohaterom – Powstańcom Styczniowym”.

Organizatorzy chcą kontynuować tę inicjatywę i znów wyruszyć na 23 km szlak, który przebiega przez miejsca związane z Powstaniem Styczniowym i przez piękne lasy skarżyskie, będące pozostałością po dawnej Puszczy Świętokrzyskiej.

Harmonogram Rajdu:

Sobota 25 maja 2024 Szydłowiec /Rynek Wielki/ godz. 7.30 Msza św. w kościele św. Zygmunta, w intencji Ojczyny i Powstańców Styczniowych 1863 roku. Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy przy Epitafium ks. Aleksandra Malanowicza, proboszcza szydłowieckiego, represjonowanego przez władze carskie.

Szydłowiec /Plac Wolności/ godz. 8.30 Odsłonięcie kamiennego słupka z napisem „Miejsce Bitwy Powstańczej z 27 maja 1863 roku”. Informacja o historycznym wydarzeniu i powstańczym oddziale por. Kazimierza Wiśniewskiego. Wyjście na trasę Szydłowiec – Wąchock, długości 23 km, wyznaczoną przez organizatorów – Droga Świętego Jakuba „Ścieżka Powstańców 1863”.

Szydłowiec /cmentarz parafialny/ godz. 9.15 Przystanek przy obelisku upamiętniającym powstańców styczniowych na cmentarzu parafialnym w Szydłowcu, modlitwa za poległych w czasie walk powstańczych, zapalenie zniczy pamięci na mogile powstańczej.

Świerczek, ok 11.00 – 11.30 Kapliczka domkowa MB Częstochowskiej powstańca Andrzeja Koci. Prezentacja radomskiego szwadronu kawalerii pod dowództwem ppor. Jacka Fryśkowskiego.

Grzybowa Góra: ok 13 Kapliczka powstańcza – zapoznanie z historią Bitwy pod Grzybową Górą.

Wąchock: ok. 15.30 Zakończenie marszu przy pomniku gen. Mariana Langiewicza – zapalenie zniczy. Odsłonięcie i poświęcenie nowego znacznika Drogi św. Jakuba. Możliwość zwiedzenia ekspozycji pamiątek z okresu Powstania Styczniowego w „Muzeum Cysterskim”, oraz kompleksu klasztornego. Możliwość zakupienia posiłku w Kawiarni Cysterskiej. Powrót do Szydłowca ok 17. Wydarzenie swoim patronatem objął biskup polowy Wiesław Lechowicz.

Zapisy pod linkiem: https://forms.gle/hdWT4yCWymDGjcFN7

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Tak było rok temu: