W 2012 r Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca wspólnie z Szydłowieckim Centrum Kultury i Sportu – Zamek ogłosiły konkurs literacki „To nasze życie..”. Do konkursu wpłynęło 55 prac, w których autorzy zawarli wspomnienia o swoim życiu, o życiu rodziny i bliskich im osób na przestrzeni wielu lat lub w jakimś ważnym dla nich czy dla kraju momencie historycznym. Niektórzy w swoich pracach przedstawili sylwetki postaci zasłużonych dla lokalnego społeczeństwa i dla Polski. Dzięki tym pracom ich autorzy (żyjący i już nieżyjący) stworzyli obraz miasta i jego społeczności począwszy od początków XIX wieku aż do czasów nam współczesnych.

Podsumowaniem tego konkursu jest właśnie ta książka. Wydawnictwo zawiera prace 52 autorów, które ukazują Szydłowiec na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Tworzą barwny, interesujący obraz miasta i jego mieszkańców. Dołączone do tekstu zdjęcia dokumentują opisywane wydarzenia. Wszystko to tworzy niezwykłą kronikę miasta i okolic, historię, która ma nie tylko wartość poznawczą, ale również kształcącą. .

Bezcenna jest wiedza o dawnym Szydłowcu, o historii miasta, wiedza o tych, którzy tu niegdyś żyli, pracowali, walczyli i budowali przyszłość dla dzieci, wnuków – jednym słowem dla przyszłych pokoleń. Osiągnięcia i sukcesy mogą się stać wzorem postępowania, a popełniane przez nich błędy stanowić przestrogę dla współczesnych pokoleń.

Autorzy wspomnień to:Anna Adamczyk, Michał Banaś, Józef Linca, Stefan Humski, Tadeusz Barszcz, Michał Bartyzel, Maria Czapnik, Janina Duda – Popłońska, Tadeusz Grochowalski, Oktawia Grot – Podlewska, Witold Hanusz, Stanisław Czupryn, Józef Mostowski, Eugeniusz Siwiec, Karolina Janka, Stanisława Jankowska, Marlena Jedlińska, Kacper Kacprzyk, Ziemowit Klepaczewski, Kazimierz Kochanek, Maria Kornatowska, Franciszek Krzemiński, Zofia Krzemińska – Misztal, Władysław Kurzępa, Adolf Łaski, Sława Lorenc – Hanusz, Jakub Michalski, Tadeusz Mikulski, Barbara Pałyga, Wanda Parszewska, Pelagia Podsiadły, Barbara Wietchy – Zarzycka, Jan Pietras, Marian Pietras, Jan Piwowarczyk, Kazimierz Tarka, Anna Pietruszka, Janina Pogorzelska, Irena Przybyłowska – Hanusz, Izabela Ruzik, Sat – Okh (Stanisław Supłatowicz), Stefan Seta, Zofia Stachowska, Ewa Stachowska – Musiał, Maria Stachowska – Piwowarczyk, Jan Stobbe, Stanisława Szymkiewicz, Jan Warso, Lucyna Kubis, Wiesław Wismont, Aleksandra Witowska, Wiktor Wlazło, Karolina Wójcik.

W części artystycznej wystąpią członkowie Grupy Teatralnej „Zamczysko”: Ewelina Biaduń, Maciej Cender, Aleksandra Drabik, Julia Jaworska, Klaudia Kamińska, Michał Kowalczyk, Angelika Lejter, Andżelika Magda, Magdalena Salamaga, Marcin Sawczuk, Patryk Szymkiewicz, Piotr Targowski, Lena Tuszyńska, Olga Wojciechowska.

Muzyka i śpiew: Barbara Gadowska, Zuzanna Gadowska, Agnieszka Sobutka – Klepaczewska.

Kierownictwo muzyczne: Danuta Klepaczewska.

Scenariusz i reżyseria : Irena Przybyłowska – Hanusz

Podczas promocji będzie okazja do zakupu książek, cena 1 egzemplarza 30 zł.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca serdecznie dziękuje za wsparcie finansowe Panom Burmistrzowi Arturowi Ludwowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej Markowi Koniarczykowi oraz wszystkim członkom Rady Miejskiej Szydłowca.

Portal NASZ SZYDŁOWIEC serdecznie zaprasza do udziału w tym wydarzeniu i do zakupu książki. To obowiązkowa pozycja na półce każdego mieszkańca Szydłowca.