Wykład wygłosi dr Tomasz Wites – geograf, doktor nauk o Ziemi, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Prelegent specjalizuje się w badaniach zjawisk i procesów ludnościowych zachodzących na świecie, przede wszystkim w Azji. Tym zagadnieniom poświęcił rozprawę doktorską Przestrzenne zróżnicowanie oraz przyczyny wyludniania Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu (pracę wyróżnioną nagrodą Dziekana WGiSR UW, 2005). Prowadził obserwacje i badania terenowe m.in. w państwach dawnego ZSRR (w Rosji, Kazachstanie, Mołdawii, Ukrainie) oraz w Chinach, Algierii, Kenii i Indiach.

Dr Tomasz Wites głosił już wykłady inauguracyjne w szydłowieckim liceum w 2008 i 2013 roku – podczas VI i XI Szkolnej Sesji Popularnonaukowej. Tym razem, 17 marca w wystąpieniach zatytułowanych „Izrael – państwo jednego Boga, dwóch narodów i trzech religii” oraz „Indonezja – życie w cieniu wulkanów” zaprezentuje slajdy wykonane podczas wypraw naukowych.

Spotkanie rozpocznie się o 9.45 w świetlicy szkolnej. Wykłady mają charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

inf. szydlowiecpowiat.pl