Zmarł 23 października 2014r. w wieku niespełna 63 lat. Msza św. pogrzebowa w intencji ks. Lesława zostanie odprawiona 6 listopada br. (czwartek) o godz. 12.30 w pallotyńskim kościele p.w. św. Wawrzyńca Męczennika w Poznaniu (ul. Przybyszewskiego 30). Bezpośrednio po Mszy św. odbędzie się pogrzeb ks. Lesława na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

BIOGRAM:

Ks. Lesław M. Gwarek SAC urodził się 8 grudnia 1951 roku w Woli Korzeniowej. Pierwszą konsekrację w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego złożył 8 września 1971 roku w Ząbkowicach Śląskich. Święcenia prezbiteratu przyjął 20 maja 1976 roku w Ołtarzewie.

Po święceniach kapłańskich śp. ks. Lesław M. Gwarek SAC posługiwał jako duszpasterz w Poznaniu (1976-1977). W roku 1977 został skierowany na studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Po uzyskaniu licencjatu z nauk biblijnych (1981), w latach 1981-1989 pogłębiał wiedzę na uczelniach w Rzymie, Stanach Zjednoczonych i Jerozolimie oraz podejmował pracę dydaktyczną w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie i w Wyższym Seminarium Duchownym świętych Cyryla i Metodego w Orchard Lake w Stanach Zjednoczonych. Z dniem 15 września 1990 roku został mianowany delegatem przełożonego prowincjalnego w Delegaturze Dzieciątka Jezus w Stanach Zjednoczonych, obejmując równocześnie urząd przełożonego wspólnoty miejscowej w North Tonawanda.

W roku 1993, po przekształceniu pallotyńskiej prowincji w Polsce w dwie niezależne jednostki administracyjne, objął – z dniem 25 marca – urząd przełożonego prowincjalnego prowincji poznańskiej, która przyjęła imię Prowincja Zwiastowania Pańskiego. Urząd przełożonego prowincjalnego sprawował przez dwie kadencje, do roku 1999.

W roku 1999 został skierowany w charakterze wykładowcy Pisma św. do pallotyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie, a od 1 lipca 2002 roku objął ponownie urząd delegata przełożonego prowincjalnego w Delegaturze Dzieciątka Jezus w Stanach Zjednoczonych i przełożonego wspólnoty miejscowej w North Tonawanda.

W 2005 roku powrócił do Polski, gdzie przez trzy kolejne kadencje (w latach 2005-2014) piastował urząd I radcy prowincjalnego (wiceprowincjała) Prowincji Zwiastowania Pańskiego, a ponadto – w latach 2005-2011 – urząd przełożonego pallotyńskiej wspólnoty miejscowej w Poznaniu.

Po wyborze na radcę prowincjalnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego, na mocy dekretu przełożonego prowincjalnego z dniem 25 marca 2014 roku został skierowany do pallotyńskiej wspólnoty w Częstochowie, gdzie objął funkcję sekretarza ds. misji.

Zmarł nagle dnia 23 października 2014 roku w Portugalii, gdzie udał się, aby wraz ze współbraćmi z prokury brazylijskiej Regii Matki Bożej Miłosierdzia przeżywać tydzień misyjny.