To miejsce pamięci narodowej zlokalizowane dotychczas na Baraku przy zajeździe Okey, powstało w 1981 roku staraniem lokalnego środowiska kombatantów. Pomnik upamiętnia żołnierzy, poległych w bitwie z wojskami niemieckimi pod wsią Barak, spoczywających na wojskowych kwaterach szydłowieckiego cmentarza parafialnego.

7 i 8 września 1939 roku oddziały rezerwowej 36 Dywizji Piechoty, złożonej z żołnierzy 163 pułku piechoty z Brygady „Podole” Korpusu Ochrony Pogranicza, 165 pułku piechoty i batalion żołnierzy z rozbitej 7 Dywizji Piechoty i 7 Pułku Artylerii Lekkiej zaatakowały ciągnące w kierunku Iłży zgrupowanie 1 Dywizji Lekkiej Wermachtu. Starcia oddziałów polskich z niemieckimi były krwawe – Polacy rozgromili niemiecki zagon pancerny, zniszczyli 52 samochody pancerne i 7 czołgów, zabijając 232 żołnierzy niemieckich. W dwudniowych walkach poległo 124 polskich żołnierzy.

Pomysłodawcą budowy i głównym wykonawcą pomnika Żołnierzy Września 1939 był, już dziś nie żyjący, Zygmunt Janczyk. Pomocy, zarówno w wykonaniu projektu, jak i załatwieniu spraw administracyjnych związanych z pozwoleniem na budowę udzielił mu architekt, ś.p. Stanisław Dworak. Pomnik wykonany został w zakładzie kamieniarskim Waldemara Pikla. Pomocy materiałowej, a były to czasy niedoborów wszystkiego, udzieliła Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Szydłowcu, z Panem Henrykiem Kapturskim. Prace związane z ustawieniem postumentu były czynem społecznym mieszkańców, pragnących upamiętnienia tej krwawej karty naszej historii i uczczenia bohaterów narodowych. To właśnie przy tym pomniku już w latach osiemdziesiątych zostały wręczone Medale „Za udział w wojnie obronnej 1939 roku”. Od 1990 r. rok rocznie organizowane tam są lokalne uroczystości patriotyczne, które kilka lat temu zostały wzbogacone udziałem przedstawicieli Straży Granicznej, w tym również kompanii reprezentacyjnej tej formacji, będącej kontynuatorem tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza.

Kwestia nowej lokalizacji pomnika Żołnierzy Września 1939 była poruszana na etapie konsultacji społecznych poprzedzających rozpoczęcie inwestycji drogowej. Głosy mieszkańców o konieczności zachowania miejsca upamiętniającego bitwę pod Barakiem i starania samorządowców spowodowały, że główny wykonawca budowy S7 zobowiązał się przygotować nową lokalizację i przenieść pomnik. Prace demontażowe, które obecnie dobiegają końca, prowadzone są pod nadzorem archeologa, przez firmę zajmującą się konserwacją zabytków. Pieczę nad ich przebiegiem mają: Społeczny Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej Marek Sokołowski oraz przedstawiciele szydłowieckiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej- Zofia Pawlak i Marek Janczyk, których rodziny były bezpośrednio zaangażowane w powstanie pomnika. Jak wspomina pan Marek Janczyk, jego tacie – Zygmuntowi bardzo zależało na utworzeniu tego miejsca pamięci narodowej. W swych staraniach pan Zygmunt Janczyk konsultował się z kapitanem Gustawem Krollem, komendantem Podobwodu AK w Szydłowcu. Zofia Pawlak mówiła o Komitecie Organizacyjnym, tworzonym przez kombatantów zrzeszonych w jedynej w tamtym czasie możliwej organizacji kombatanckiej jaką był ZBOWiD, której prezesem w 1981 roku był jej ojciec Czesław Barszcz.

Zgodnie z planami projektowymi, nową lokalizacją pomnika będzie skraj lasu „Barak”, przy wydzielonym miejscu obsługi pasażerów, w pobliżu obecnej lokalnej drogi w kierunku Woli Korzeniowej, naprzeciw stacji paliw w Baraku. Zachodni MOP będzie połączony kładką dla pieszych ze stacją paliw i zlokalizowanym obok niej (wschodnim) Miejscem Obsługi Pasażerów.

wykopaniepomnika1

wykopaniepomnika3

info i foto: szydlowiec.pl