Przygotowania rozpoczęto wykonując wystawę w holu głównym wspominającą uroczystość nadania imienia szkole i życie Jana Pawła II. Wystawę przygotowali uczniowie szkoły pod opieką katechetów: pani D. Szymkiewicz i W. Grzyb. Oglądać ją będzie można do końca października.

15 października uczniowie z klasy drugiej PG nr 1 przedstawili montaż słowno-muzyczny. Podczas uroczystości usłyszeliśmy słowa i zobaczyliśmy obrazy z życia Patrona szkoły. Spektakl przygotowały panie: W. Grzyb, D. Klepaczewska i A. Tokarska

16 października odbył się w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu Powiatowy Konkurs Recytatorski „W hołdzie Janowi Pawłowi II” pod hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny”, którego organizatorem jest nauczycielka języka polskiego – pani Cecylia Kraska.

Poprzez piękną recytację wierszy pragnęliśmy oddać hołd św. Janowi Pawłowi II oraz upowszechniać ideały i wartości reprezentowane przez Papieża. Chcieliśmy również zainteresować poezją gimnazjalistów oraz umożliwić im zaprezentowanie swojego talentu szerszej publiczności.

Komisja po wysłuchaniu recytacji uczestników konkursu i podsumowaniu punktacji wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce zajęli:

  • Julia Jaworska – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 2 w Szydłowcu – opiekun mgr Marianna Skalska,
  • Kajetan Górlicki – uczeń Publicznego Gimnazjum nr 2 w Szydłowcu – opiekun mgr Marianna Skalska,
  • Kornelia Piasecka – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu – opiekun mgr Cecylia Kraska,

II miejsce zajęły:

  • Lena Brzeźniak – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu – opiekun mgr Cecylia Kraska,
  • Maja Janczyk – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu – opiekun mgr Cecylia Kraska,
  • Natalia Kaczmarczyk – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu – opiekun mgr Cecylia Kraska.

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu dziękuje panu Włodzimierzowi Górlickiemu – Staroście Szydłowieckiemu oraz panu Arturowi Ludwowi – Burmistrzowi Miasta Szydłowiec za objęcie patronatem naszego konkursu.

jp2wspomnienie1

jp2wspomnienie3