Oto treść życzeń:

„Z okazji Barbórki – święta wszystkich pracowników przemysłu wydobywczego, składamy szydłowieckim kamieniarzom wyrazy szacunku i uznania oraz serdeczne życzenia. Wydobywanie bogactw ziemi i obróbka kamienia to ciężka i odpowiedzialna praca wymagająca wytrwałości, hartu ducha a także profesjonalnych umiejętności. Kunszt szydłowieckich kamieniarzy jest znany i doceniany w całej Polsce. Dziękując za znaczący wkład w przemysł lokalny, życzymy Państwu niewyczerpalnych pokładów energii, bezpiecznej i opłacalnej pracy przynoszącej zawodowe spełnienie oraz wszelkiej pomyślności we wszystkich dziedzinach życia.”

Portal Nasz Szydłowiec dołącza się do życzeń.