Już 6 października 2018 roku z Rynku Wielkiego w Szydłowcu wyruszy I Szydłowiecki Rajd Rowerowy dla Niepodległej. Start Honorowy nastąpi o godzinie 9.00 z Rynku Wielkiego. 

Uczestnicy mają do pokonania trasę 100 km po drogach ziemi szydłowieckiej. Zakończenie rajdu planowane jest na terenie szydłowieckiego zamku.

Zapraszamy miłośników turystyki rowerowej do uczestnictwa w tym niepowtarzalnym przedsięwzięciu.

Wszelkie dokładne informacje znajdują się w regulaminie, który załączamy poniżej:

Regulamin I Szydłowieckiego Rajdu dla Niepodległej

 1. Cel imprezy:
  1. Uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości ojczyzny
  2. Propagowanie aktywnego sposobu wolnego czasu
  3. Popularyzacja turystyki rowerowej
  4. Poznanie walorów turystycznych regionu szydłowieckiego
  5. Sprawdzenie się w długodystansowej jeździe rowerem
 2. Organizatorzy:
  1. BIKE TEAM – Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe
  2. Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej
 3. Patronat medialny:
  1. Radio Plus
  2. Echo Dnia
  3. Portal Nasz Szydłowiec
  4. Odrowąż24
  5. …..
 4. Partnerzy – Sponsorzy:
  1. Zamek w Szydłowcu – Restaurant & Cafe
  2. ASGRAF Przedsiębiorstwo poligraficzno – wydawnicze. Bąk A.B.
  3. ATOART – Agencja Eventowo – Reklamowa
  4. PZU – Odział Szydłowiec
 5. Termin i przebieg imprezy
  1. Wspólny START 6 października 2018r. godzina 9.00 Rynek Wielki Szydłowiec po otrzymaniu kart startowych
  2. META – Zamek Restaurant & Cafe ul. Zamkowa. Każdy uczestnik po osiągnięciu mety otrzymuje dyplom ukończenia rajdu oraz pamiątkowy buton
 6. Dystans i przebieg trasy rajdu:
  1. Szydłowiec Rynek Wielki – Kierz Niedźwiedzi – Mirów Stary – Nowy Dwór – Wierzbica – Orońsko – Łaziska – Wysoka – Korzyce – Chlewiska – Aleksandrów – Budki – Hucisko – Szydłowiec ul. Zamkowa – dystans 100km
 7. Uczestnictwo

I Szydłowiecki Rajd Dla Niepodległej jest ogólnodostępną imprezą o charakterze rekreacyjno turystycznym a uczestnicy poprzez swój udział czczą 100 rocznicę odzyskania niepodległości naszej ojczyzny. Udział w niej wymaga dobrej zaprawy w turystyce rowerowej. Uczestnikiem rajdu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i zaświadcza o swoim dobrym stanie zdrowia. Każdy z uczestników pokonuje trasę indywidualnie na własną odpowiedzialność. Uczestnik potwierdza przejazd na karcie startowej we wskazanych miejscowościach dowolną pieczątką. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia wraz z wpłatą w kwocie 20 zł. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 3 października  2018 roku w Biurze Rajdu, Rynek Wielki 18, Szydłowiec.

608 498 515,
602 265 784,
606 316 381

lub e-mail na adres       rowerowyszydlowiec@wp.pl

Wpłaty należy dokonać na konto:

SZYDŁOWIECKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE

 1. Wschodnia 57, 26-500 Szydłowiec, NIP:799-194-22-43, Bank Spółdzielczy w Iłży Filia Szydłowiec, Nr rachunku : 89 9129 0001 0099 0900 2519 0001 z dopiskiem: Rajd Rowerowy 100km/100 lecie.

Zgłoszenia będą przyjmowane również w dniu imprezy, lecz organizator nie gwarantuj wszystkich świadczeń. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem do grona uczestników. Wpisowe nie podlega zwrotowi, a jego wysokość pomniejszeniu, dlatego prosimy o przemyślane dokonywanie zgłoszeń i wpłat.

 1. Świadczenia:
  1. Wszystkim, którzy dokonają zgłoszenia wraz z wpłatą organizator zapewnia dyplom uczestnictwa, znaczek okolicznościowy, poczęstunek na mecie – pieczona kiełbaska, kawa, herbata
  2. Ubezpieczenie w trakcie trwania rajdu.
 2. Obowiązki uczestników:
  1. Posiadanie rowerów sprawnych technicznie (rowery szosowe, turystyczne)
  2. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony przyrody
  3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za swój udział w rajdzie
  4. Stosowanie się do postanowień regulaminu i wskazań organizatorów.
 3. Postanowienia końcowe:
  1. Nie prowadzi się klasyfikacji a uzyskany czas ma znaczenie honorowe
  2. Nie przewiduje się specjalnych nagród dla najszybszych uczestników imprezy
  3. Trasa rajdu przebiega drogami asfaltowymi o zróżnicowanej nawierzchni. Należy zwrócić uwagę na występujące ubytki w asfalcie, niebezpieczne krawędzi jezdni i pobocza. Dodatkowym utrudnieniem są natężenie ruchu, remonty dróg czy poruszające się maszyny rolnicze.
  4. Organizatorzy nie zabezpieczają trasy rajdu służbami porządkowymi, a rajd odbywa się przy otwartym ruchu drogowym.
  5. Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własne ryzyko, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas rajdu.
  6. W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych start może być opóźniony .
  7. W razie potrzeby uczestnicy rajdu zapewniają sobie transport we własnym zakresie (np. uszkodzenie roweru, bądź kolizji)
  8. Zaleca się posiadanie odpowiednich map trasy rajdu.
  9. Zgłoszeni po terminie ubezpieczają się we własnym zakresie
  10. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów i jest ostateczna.

TRASA RAJDU

Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe
Trasa Rajdu 100 kilometrów na STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 
zydłowiec 2018

Zbiórka uczestników rajdu przed Ratuszem w Szydłowcu, Rynek Wielki, dnia 6 października godzina 8.00. Oficjalne powitanie i wydanie kart startowych dla uczestników Rajdu.

Trasa Rajdu:

– START: Szydłowiec przed ratuszem ul. Rynek Wielki, okrążamy Ratusz, jedziemy ulicą Kamienną za kościołem w kierunku na Majdów do mostku – 6km, skręt w lewo w drogę p.poż.

– mostek – do drogi serwisowej (jedziemy drogą p.poż, w kierunku E-7) – 9,6 kilometr rajdu, po dojechaniu do drogi serwisowej, skręt w lewo, kierunek Szydłowiec wiadukt.

– droga serwisowa – Szydłowiec wiadukt – 12 kilometr, (przejeżdżamy wiadukt, na wiadukcie skręt w prawo, kierunek Barak, skręt w lewo na sadek) – 15 kilometr rajdu, w Sadku za szkołą skręt w prawo, kierunek Kierz Niedźwiedzi.

– Sadek – przejazd kolejowy – 17,4 kilometr

– przejazd kolejowy – kierz Niedźwiedzi (skrzyżowanie) – 19,5 kilometr rajdu, jedziemy prosto kierunek Mirów.

– Kierz Niedźwiedzi (skrzyżowanie) – Zbijów Duży (począt.) – 22 kilometr rajdu, przejeżdżamy Zbijów Duży do skrzyżowania

– Kierz Niedźwiedzi (skrzyżowanie) – Zbijów duży (skrzyżowanie) – 24,4 kilometr rajdu, skręt w lewo, kierunek na Mirów – Wierzbica.

– Zbijów Duży (skrzyżowanie) – Mirów (skrzyżowanie) – 27 kilometr rajdu, przejeżdżamy skrzyżowanie prosto, kierunek Wierzbica.
Mirów (skrzyżowanie) – Mirówek (numery 1 – 25) – 30 kilometr rajdu, skręt w lewo, kierunek Nowy Dwór.

– Mirówek (numery 1 – 25) po skręcie w lewo – Nowy Dwór (pocz.) – 32 kilometr rajdu

– Nowy Dwór (pocz.) – Lipienice Górne – 34,2 kilometr rajdu, kierunek Wierzbica Osiedle.

– Cementownia Wierzbica – Wierzbica Osiedle – 38,9 kilometr rajdu, kierunek Wierzbica tara

– Wierzbica Osiedle – Wierzbica Stara(skrzyżowanie) – 39,7 kilometr rajdu, skręt w lewo kierunek na Rudę Wielką

– Wierzbica Stara (skrzyżowanie na Rudę Wielką) – Rzeczków – 41,3 kilometr rajdu,

– Rzeczków – Ruda Wielka (pocz.) – 42,5 kilometr rajdu, kierunek Orońsko

– Ruda Wielka (pocz.) Ruda Wielka (przejazd) – 45 kilometr rajdu, kierunek Orońsko – Łaziska

– Helenów – Orońsko E-7 (skrzyżowanie – Łaziska 54,0 kilometr rajdu, kierunek Ciepła

– Łaziska – Ciepła – 55,7 kilometr rajdu, kierunek Świniów

– Ciepła – Świniów – 57,5 kilometr rajdu, kierunek Zdziechów.

– Świniów – Zdziechów (skrzyżowanie) – 60,2 km rajdu, skręt w prawo, kierunek Wysoka

– Zdziechów (skrzyżowanie) – Wysoka Kościół – 62,0 km rajdu, kierunek Korzyce

– Wysoka kościół – Korzyce – 66,0 km rajdu, skręt w lewo, kierunek Chlewiska

– Korzyce – Ostałów – 68,5 km rajdu, kierunek Chlewiska

– Ostałów (skrzyżowanie) – Broniów sklep (po lewo) – 71,1 km rajdu

– Broniów (sklep) – Cukrówka (łukiem obok szkoły) – 72,2 km rajdu, kierunek Chlewiska

– Cukrówka – Zaława (koniec Załawy, skręt w lewo) 73,8 km. Rajdu, kierunek Chlewiska

– Zaława (koniec Załawy, skręt w lewo) – Chlewiska (droga wojewódzka 727) – 75,8 km rajdu. Skręt w prawo drogą 727

– Chlewiska (droga wojewódzka 727) – Chlewiska Urząd Gminy – 76,2 km rajdu, skręt w lewo, kierunek Szydłowiec

– Aleksandrow – Budki I – 81,4 km rajdu, prosto, kierunek Szydłowiec do skrzyżowania na Budki II – Hucisko, skręt w prawo

– Budki I – budki II Kościół – 84,4 km rajdu, kierunek Hucisko

– budki II Kościół – budki II (koniec) – 85,6 km. rajdu, kierunek Hucisko

– Budki II (koniec) skrzyżowanie Hucisko – Szydłowiec – 86,6 km rajdu, skręt e lewo, kierunek Szydłowiec

– skrzyżowanie Hucisko – Szydłowiec 86,6 km. rajdu, skrzyżowanie z drogą Majdów – Szydłowiec ( po lewej zbiornik wody p.poż) – 89,9 km. rajdu, skręt w lewo, kierunek Szydłowiec

– skrzyżowanie z drogą Majdów – Szydłowiec (po lewej zbiornik wody p.poż) – Książek Stary, kierunek Szydłowiec – 93,3 km. rajdu

– Książek Stary – Szydłowiec, skrzyżowanie z ul. Hubala – 95,6 km. rajdu, skręt w prawo (przejazd obok myjni) ul. Hubala, przecinając ul. Kościuszki do drogi serwisowej, skręt w lewo, jedziemy do skrzyżowania z ul. Kolejową – 96,3 km. rajdu, skręt w lewo w ul. Kolejową

– na światłach skręcamy w prawo w ul. Kościuszki – ul. Kościuszki dojeżdżamy do ul. Targowej (obok Stacja Paliw Orlen)

– skręt w ul. Targową przejazd do ul. Słonecznej i dojazd do ul. Browarskiej.

– ul. Browarską (rondo Solidarności) wyjazd przez most na dziedziniec zamkowy

– META „Restaurant & Cafe ZAMEK