Piękny jubileusz obchodzi dziś Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadku w gminie Szydłowiec. Dokładnie dziś 5 października 2020 roku mija 100 lat od powstania szkoły.

Szkoła Podstawowa w Sadku powstała z inicjatywy mieszkańców wsi.

5 października 1920 roku w dwóch oddziałach, mieszczących się w wynajętym budynku prywatnym naukę rozpoczęło 107 uczniów. Pierwszymi nauczycielami dzieci było małżeństwo – Józefa i Tadeusz Sikora. Duży wkład w powstanie szkoły w Sadku miał ks. Posłuszyński, ówczesny proboszcz parafii św. Zygmunta, który przybywał do wsi i przekonywał starsze pokolenie, szkole niechętne, o potrzebie oświaty.

Przed I wojną światową tylko dzieci z zamożniejszych domów jeździły do szkoły do Szydłowca. Ogromna większość mieszkańców Sadku tamtych czasów to analfabeci. Przed oficjalnym powstaniem szkoły były ponoć próby nauki prywatnej, ale ta odbywała się tylko zimą a poziom nauki miał być bardzo niski i ograniczał się do nauki czytania, pisania i rachunków.

We wrześniu 1923 r. kierownikiem szkoły został Engelbert Fajkosz. Kierował szkołą aż do 1942 roku, kiedy za współpracę z Polskim Państwem Podziemnym znalazł się w obozie w Oświęcimiu. Z upływem czasu liczba oddziałów w szkole zwiększyła się do pięciu, przy czym nauka w dwóch ostatnich trwała po dwa lata; w wyniku tego po ukończeniu 5 oddziału dzieci otrzymywały świadectwo ukończenia siedmioklasowej szkoły podstawowej.

28 maja 1932 r. położono kamień węgielny pod budowę nowego budynku.

W czasie okupacji dzieci uczyły się w mieszkaniach prywatnych, gdyż szkoła została zajęta na kwatery dla żołnierzy niemieckich. Tajne nauczanie prowadził także późniejszy długoletni kierownik Szkoły Podstawowej nr 2 w Szydłowcu, Kazimierz Kochanek.

Po wojnie szkoła liczy 6 oddziałów, a od roku szkolnego 1951/1952 – siedem, stopniowo rośnie liczba uczniów i nauczycieli. Budynek okazuje się wkrótce za mały a mieszkańcy Sadku podejmują starania o rozbudowę szkoły. W latach 1960- 64 dobudowane zostają 2 dalsze sale lekcyjne a od roku 1972 szkoła dysponuje już 7 pomieszczeniami do nauki. W 1973 roku w sąsiedztwie szkoły powstaje dom nauczyciela.

W roku 2002 staraniem społeczności wiejskiej i władz samorządowych w roku rozpoczyna się dobudowa nowego budynku, oddawanego do użytku partiami, począwszy od nowych sanitariatów i szatni. Szkoła otrzymuje centralne ogrzewanie i kanalizację, powstaje pracownia komputerowa.

Uwieńczeniem wysiłków jest nadanie szkole imienia. Na patrona społeczność szkolna wybiera jednogłośnie wielkiego sportowca i patriotę – Janusza Kusocińskiego. Postać olimpijczyka, złotego medalisty w biegu na 10 000 m z 1932 r. wpisuje się miejscową tradycję, bowiem od lat w Sadku odbywa się ogólnopolski bieg uliczny na tym dystansie. Postawa sportowa i patriotyzm Janusza Kusocińskiego, żołnierza Polski Podziemnej podczas II wojny światowej służy za wzór dla młodego pokolenia mieszkańców Sadku.

Na 2020 rok planowany był huczny jubileusz 100 – lecia Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadku. Najpierw jednak, 18 marca, nagle zmarła dyrektor placówki Jolanta Kozłowska, która kierowała szkołą w Sadku od 2012 roku. Plany hucznego świętowania pokrzyżowała pandemia koronawirusa i ograniczenia z nią związane. Być może uda się tak ważne święto społeczności szkolnej zorganizować wiosną lub latem.

Dyrektorzy szkoły od 1923 roku:

  1. Engelbert Fajkosz (1923 – 1942)
  2. Władysław Pająk (1942 – 1950)
  3. Józef Fundaliński (1950 – 1952)
  4. Julian Sońta (1970- 1991)
  5. Leszek Brzostowski (1991 – 2002)
  6. Anna Limanin (2002 – 2012)
  7. Jolanta Kozłowska (2012 – 2020)
  8. p.o dyrektora Ewelina Wiśniewska – Kurek (2020 – )

info. na podstawie informacji Urzędu Miejskiego i najstarszego szkolnego dokumentu tzw. „Księgi Protokołów”.