Dawid uzyskał 88 % punktów. Opiekunem ucznia w konkursie była p. Marzena Pielas – nauczycielka historii. Serdecznie gratulujemy.