W pierwszej połowie listopada grupa uczniów Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza wraz z opiekunami, uczestniczyła w wymianie międzynarodowej w Wielkiej Brytanii. Odbyło się to w ramach realizowanego obecnie Projektu S.H.A.R.E. – Dzielenie się dziedzictwem kulturowym Europy w Programie Erasmus + Partnerstwa Strategiczne.

Podczas tygodniowego pobytu uczniowie zwiedzili Bath ze słynnymi starożytnymi Łaźniami Rzymskimi. W kolejnych dniach pracowali nad zadaniami projektowymi w Nailsea School, zapoznali się z angielskim systemem edukacji oraz standardami obowiązującymi w tamtejszych szkołach. Uczestniczyli ponadto w zajęciach biologii, języka angielskiego i w zajęciach sportowych. Dzięki grze plenerowej zorganizowanej przez gospodarzy, mieli okazję zobaczyć najciekawsze obiekty i zabytki zlokalizowane w Nailsea. Uczniowie zwiedzili również Tyntesfield – neogotycką rezydencję wiktoriańską, otoczoną okazałymi ogrodami.

– Wyjazd ten był dla nas niesamowitym przeżyciem. Dzięki niemu mogliśmy poznać kulturę angielską, system edukacji czy też panujące tam zwyczaje, a co najważniejsze – szlifować swoje umiejętności językowe.

– Przez te wspaniałe kilka dni mieliśmy okazję zobaczyć na żywo Anglię, przekonać się czym tak naprawdę jest słynna „angielska pogoda”, skosztować tradycyjnych potraw, użyć języka angielskiego w praktyce.

To niektóre z refleksji uczniów biorących udział w wymianie międzynarodowej.

Celem projektu, w którym uczestniczą uczniowie szydłowieckiego liceum jest zwiększenie świadomości w szkołach na temat wiedzy i ochrony bogatego europejskiego dziedzictwa kulturowego we wszystkich jego formach, takich jak: dziedzictwo materialne, niematerialne, naturalne i cyfrowe. Kraje partnerskie to: Wielka Brytania, Litwa, Turcja, Włochy i Polska – reprezentowana przez uczniów „Sienkiewicza”. Dzięki realizacji zadań projektowych uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w wyjazdach zagranicznych. Koordynatorami szkolnymi projektu są: Marzena Janowska, Karolina Maj oraz Ireneusz Kosno.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, to placówka edukacyjna z licznymi sukcesami na polu dydaktycznym. Wyniki egzaminów od wielu lat są daleko powyżej średniej krajowej. „Sienkiewicz” może się pochwalić także najbardziej liczną reprezentacją stypendystów nagradzanych przez starostę szydłowieckiego. Stypendium to przeznaczone jest dla uczniów, którzy otrzymali średnią ocen co najmniej 5.0, uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim lub w sporcie wyczynowym, uzyskali tytuł laureata, finalisty lub otrzymali wyróżnienie w konkursach i olimpiadach przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim, regionalnym lub ogólnopolskim, lub mają osiągnięcia na poziomie co najmniej wojewódzkim w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury i sztuki. Niektórzy uczniowie to również stypendyści Mazowieckiego Programu Wsparcia. Od wielu lat, każdego roku, jeden uczeń z najwyższą średnią w szkole otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów. Należy też zaznaczyć, że w ubiegłym roku szkolnym niemal połowa wszystkich uczniów „Sienkiewicza” uzyskała średnią ocen powyżej 4.75.

Szkoła jest jednym z 12 ośrodków edukacyjnych w Polsce realizujących program „Informatyczne Zielone Garnizony” oraz jedyną na Mazowszu. Szydłowieckie liceum kształci w dwóch specjalizacjach: designer i webmaster. Uczestnictwo w projekcie daje możliwość zdobycia indeksu na prestiżowe uczelnie, w powiązaniu z udziałem w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zdaniem egzaminu maturalnego.

Dotychczas, wielu absolwentów „Sienkiewicza” zdobyło tytuł doktora nauk.

Od kilkunastu lat szkoła organizuje Szkolną Sesję Popularnonaukową „Człowiek i Jego Środowisko”, której uczestnicy z sukcesami reprezentują liceum na arenie ogólnopolskiej poprzez udział w Sesjach Studenckich Kół Naukowych, prowadzonych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Szkoła od lat realizuje też program nauki ratownictwa przedmedycznego. Po rocznym cyklu kształcenia w tym zakresie uczniowie otrzymują międzynarodowy certyfikat ratownika przedmedycznego. Do tej pory taki certyfikat uzyskało ponad 500 uczniów. Młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu uczestniczy też w warsztatach językowych organizowanych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, a także w programach Eurowek. Projekt prowadzony przez wolontariuszy rozwija umiejętności językowe uczestników, autoprezentacji oraz uczy jak zostać liderem. Wolontariusze to obywatele różnych krajów.

Ponadto, w szkole odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi, np. w ostatnim czasie uczniowie poznali osobistą sekretarkę Czesława Miłosza, Panią Agnieszkę Kosińską oraz dyrektora Muzeum w Woli Okrzejskiej (miejsce narodzin Henryka Sienkiewicza, patrona szkoły), Pana Macieja Cybulskiego.