15 sierpnia w całej Polsce uroczyście obchodziliśmy 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego. Patriotyczne uroczystości odbyły się również w Szydłowcu, na które z tej okazji zaprosili Burmistrz Szydłowca i Rada Miejska.

Obchody rozpoczęły się na Rynku Wielkim od odegrania Mazurka Dąbrowskiego przez Miejską Orkiestrę Dętą pod batutą Tomasza Gila.

Następnie zgromadzonych powitała Agnieszka Sobutka – Klepaczewska – kierownik Wydziału Kultury i Dziedzictwa SCK Zamek, po czym uczestnicy uroczystości – poczty sztandarowe, samorządowcy, kombatanci oraz delegacje stowarzyszeń, szkół, partii politycznych, zakładów pracy – udali się do kościoła św. Zygmunta na mszę św. za Ojczyznę.

Po Eucharystii przemaszerowano na skwer przy ul. Kościuszki, gdzie przy dźwiękach werbla delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego – głównego autora zwycięstwa z 1920 roku.
Ksiądz Dziekan Marek Kucharski przewodził wspólnej modlitwie, natomiast w swoim słowie do zebranych burmistrz Szydłowca Artur Ludew przypomniał wydarzenia, które miały miejsce 102 lata temu pod Warszawą.

„Polacy, – nasi przodkowie, którym zawdzięczamy to zwycięstwo i na jego cześć obchodzimy Dzień Wojska Polskiego, wygrali tę wojnę bo byli mądrzy i wiedzieli, że siłą narodu jest jego jedność, że silna Polska to taka, gdzie każdy jest ważny, każdy Polak wkłada cegiełkę w budowanie jednego silnego państwa.”.(…)
„Budujmy – Dążmy wspólnie do tego żeby, nasze wojsko oglądać jedynie w blasku defilad, a nasz dumny, nieugięty naród był jednocześnie zawsze postrzegany jako orędownik wolności i pokoju.” – mówił podczas uroczystości burmistrz Szydłowca Artur Ludew.

Głos zabrał również Komendant Główny Związku Strzeleckiego Roman Burek, który podkreślił jak duże znaczenie ma pamięć o tych, którym zawdzięczamy wolną Ojczyznę.

List od Posła na Sejm RP Konrada Frysztaka, w którym podziękował on organizatorom za wspaniałą oprawę obchodów rocznicowych oraz pamięć o polskich bohaterach odczytał asystent społeczny Kacper Kaleta.

Po przemówieniach, uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Biało-czerwone wiązanki składali: delegacja Światowego Związku Żołnierzy AK w Szydłowcu, Burmistrz Szydłowca wraz z Radnymi Rady Miejskiej, przedstawiciele samorządu powiatowego wraz z ks. Dziekanem Markiem Kucharskim, Kacper Kaleta asystent społeczny w imieniu Posła na Sejm RP Konrada Frysztaka, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, delegacja Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szydłowcu, członkowie Szydłowieckiej Rady Seniorów oraz Stowarzyszenia Spokojna Jesień Życia, delegacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu, przedstawiciele Ruchu Narodowego Koło w Szydłowcu, członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Ziemia Radomska Oddział w Szydłowcu oraz uczestnicy tegorocznego Zlotu Kamperów w Szydłowcu.

Uroczystości zakończyły się odegraniem przez Miejską Orkiestrę Dętą „Roty”.

Info. Urząd Miejski w Szydłowcu