W ostatnich dniach grupa radnych Rady Powiatu Szydłowieckiego reprezentująca gminę Szydłowiec oraz grupa Radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu zakupiła i przekazała do instytucji pożytku publicznego 1200 sztuk maseczek wielorazowego użytku, uszytych przez lokalną firmę
z atestowanej bawełny medycznej.

Maseczki trafiły do:

 • Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy w Szydłowcu – 200 szt.
 • Dom Pomocy Społecznej w Łaziskach – 200 szt.
 • Spółdzielnia Inwalidów ELEKTRON – 100 szt.
 • Laboratorium Analityczne w Szydłowcu – 100 szt.
 • Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szydłowcu – 200 szt.
 • Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy w Łaziskach – 100 szt.
 • Rodzinny Dom Dziecka w Wysokiej – 50 szt.
 • Biblioteka Pedagogiczna w Szydłowcu – 20 szt.
 • Regionalne Centrum Multimedialne – Biblioteka Publiczna w Szydłowcu – 20 szt.
 • Biblioteka Powiatowa w Szydłowcu – 10 szt.
 • 200 szt. radni przekazali także swoim młodszym koleżankom i kolegom z Młodzieżowej Rady Miejskiej, którzy rozdali maseczki wśród swoich rówieśników.

Akcję, którą zainicjowała radna Rady Powiatu w Szydłowcu Agnieszka Sobutka – Klepaczewska wsparli Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki oraz Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, a także:

Radni Rady Powiatu Szydłowieckiego reprezentujący Gminę Szydłowiec:

 • Robert Górlicki
 • Barbara Majewska
 • Karol Siebyła
 • Marek Sokołowski
 • Łukasz Szcześniak

Radni Rady Miejskiej w Szydłowcu:

 • Paweł Bloch
 • Leszek Jakubowski
 • Maciej Kapturski
 • Anna Majstrak
 • Arkadiusz Sokołowski
 • Paweł Surdy
 • Wioleta Turek

Na portalową skrzynkę mailową przyszło już kilka podziękowań od niektórych obdarowanych przez radnych instytucji, dlatego w tym miejscu przekazujemy w ich imieniu słowa podziękowań.