Co zrobić, by uatrakcyjnić swoje otoczenie? Najlepiej zmobilizować lokalną społeczność i pozyskać pieniądze. W ten sposób zrealizowanych zostało już ponad cztery tysiące projektów w mazowieckich sołectwach. A wszystko dzięki Mazowieckiemu Instrumentowi Aktywizacji Sołectw. To właśnie ten program daje narzędzia i środki wspierające rozwój „małych ojczyzn”. 

Na Mazowszu mamy ponad 7 tysięcy sołectw. Te najmniejsze społeczności lokalne z roku na rok zmieniają się i rozwijają. To właśnie z myślą o nich samorząd województwa realizuje „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw”. Jak zaznacza wicemarszałek Rafał Rajkowski w tym roku ta pomoc jest naprawdę niezbędna. – Wszyscy mierzymy się ze skutkami pandemii, a zdarza się, że gminy nie mają pieniędzy nawet na najpilniejsze inwestycje. Dlatego środki z naszego programu trafiają bezpośrednio na realizację inwestycji wskazanych przez mieszkańców. Być może granty nie są zbyt wysokie, ale w połączeniu z funduszami sołeckimi czy dotacjami z gmin dają spore możliwości – dodaje. 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw – na czym polega? Krótko mówiąc to konkretne pieniądze dla sołectw z Mazowsza, które na wybrane zadania otrzymują do 10 tys. zł. Jest jeden warunek: minimum drugie tyle dokłada gmina. I najistotniejsze – zgłaszany projekt musi dotyczyć realnych potrzeb mieszkańców. Jak twierdzi przewodniczący sejmikowej Komisji Rolnictwa i Terenów Wielskich Leszek Przybytniak, potrzeby są różne – od placu zabaw po remonty świetlic czy budowę oświetlenia. – Aktywizujemy naszych mieszkańców, zachęcamy do rozmów z sąsiadami i do zrobienia czegoś ważnego wspólnie. W efekcie sami decydują, jakie inwestycje powstaną w ich miejscowościach.

Podobnie jak w ubiegłych latach, również w tym roku sołectwa mogły się ubiegać o wsparcie do 10 tys. zł. na  m.in. rewitalizację skwerów, instalacje paneli fotowoltaicznych, remont obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i bibliotek, rozwój twórczości folklorystycznej czy rękodzieła ludowego. Jak zauważa sołtys Wólki Tyrzyńskiej w powiecie kozienickim Kazimierz Kosicki, to bardzo ważne wsparcie dla społeczności lokalnej. – Dzięki dofinansowaniu zakupimy pomoce dydaktyczne dla dzieci z miejscowej szkoły. Planujemy zakupić m.in. miasteczko ruchu drogowego, które pozwoli najmłodszym poznać zasady bezpiecznego poruszania się po drodze

Samorząd Mazowsza na realizację MIAS 2021 przeznaczył ponad 12,5 mln zł. Środki te przeznaczone zostaną na 1276 projektów z 256 mazowieckich gmin. Pond 2,4 mln zł trafi do subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego na realizację aż 249 projektów z 52 gmin

Program się rozwija

Gdy program startował w 2018 r., gmina mogła ubiegać się o dofinansowanie tylko dwóch projektów. Jednak duże zainteresowanie grantami sprawiło, że samorząd Mazowsza postanowił MIAS nie tylko kontynuować, ale i rozwijać. Co roku liczba dofinansowanych projektów zwiększała się. W tegorocznej edycji liczba wspartych projektów zależała od wielkości gminy. Gminy, w których jest mniej niż 28 sołectw – mogły ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie 5 wniosków, ale tam gdzie sołectw jest więcej niż 60 – gminy mogły złożyć nawet 18 wniosków. Więcej informacji o programie można znaleźć na www.mazovia.pl