W piątek 17 stycznia o godz. 15:00 przed szydłowieckim ratuszem rozpoczęły się Centralne Obchody 157. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego objęte honorowym patronatem Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jana Józefa Kasprzaka.

Na tę wyjątkową lekcję historii po raz kolejny zaprosili jej organizatorzy: Burmistrz Szydłowca, Federacja Kapituły Równość, Wolność, Niepodległość Kontynuacji Tradycji Powstania Styczniowego 1863 r., samorządy gmin: Suchedniów, Bodzentyn, Wąchock, Skarżysko Kościelne, Związek Strzelecki oraz Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek.

W uroczystościach uczestniczyli: Dziekan Dekanatu Szydłowieckiego – ks. Marek Kucharski, Proboszcz Parafii Wysoka – ks. Arkadiusz Bieniek, ks. Stanisław Drąg, Jan Bartosz – Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, Wicestarosta Szydłowiecki – Anita Gołosz, Paweł Sagan z Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, Magdalena Gwarek – Dyrektor Biura Poselskiego Agnieszki Górskiej, Daniel Woś – Prezes Fundacji Kapituły Równość Wolność Niepodległość Kontynuacji Tradycji Powstania Styczniowego 1863, Starszy Inspektor Związku Strzeleckiego Roman Burek – Komendant XIII Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 roku, Starszy Inspektor Związku Strzeleckiego „Strzelec” – Krzysztof Grabiec, Przedstawiciele Bractwa Kurkowego Ziemi Świętokrzyskiej, Jerzy Materek – Członek Zarządu Powiatu Starachowickiego, Delegacje samorządów gmin współorganizujących obchody – Suchedniów: Burmistrz Cezary Błach, Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Adamiec, Wąchock: Wiceburmistrz Sebastian Staniszewski, Wiceprzewodniący Rady Miejskiej – Mirosław Jaźwiec, Bodzentyn: Burmistrz Dariusz Skiba, Wiceburmistrz Andrzej Jarosiński, Jan Wilkosz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Bogusława Jankowicz – Radna Rady Miejskiej, Skarżysko Kościelne: Wójt – Jacek Bryzik. Władze miejskie reprezentowali: Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk oraz radni miejscy. Obecni byli także przedstawiciele władz powiatu szydłowieckiego oraz radni powiatowi.

Zgromadzonych na szydłowieckim Rynku gości, w imieniu organizatorów powitała Agnieszka Sobutka-Klepaczewska. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Tuż potem przy dźwiękach Miejskiej Orkiestry Dętej uczestnicy obchodów przemaszerowali do szydłowieckiej fary, gdzie odbyła się Msza św. w intencji Ojczyzny i Powstańców 1863 r.

Po liturgii złożono wiązanki kwiatów przy grobie wieloletniego proboszcza szydłowieckiego ks. Aleksandra Malanowicza (1816-1893). Był on jednym z przywódców ruchu powstańczego w guberni radomskiej. Został aresztowany, pozbawiony stanowiska kościelnego, pobity i uwięziony w twierdzy w Dęblinie, a majątek kościelny został skonfiskowany przez zaborcę.

Wiązanki kwiatów złożone zostały także przy asyście strzelców Związku Strzeleckiego i werblisty na mogile powstańczej cmentarza parafialnego oraz przy upamiętniającej powstanie styczniowe figurce na skrzyżowaniu ulicy Sowińskiego i Narutowicza.

Pierwszy dzień Centralnych Obchodów 157. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego zakończył się w szydłowieckim zamku. Podczas uroczystości patriotycznych głos zabrali Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Pani Magdalena Gwarek – Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP odczytała list od Pani Poseł, Daniel Woś – Prezes Fundacji Kapituły Równość Wolność Niepodległość Kontynuacji Tradycji Powstania Styczniowego 1863 oraz Starszy Inspektor Związku Strzeleckiego Roman Burek – Komendant XIII Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 roku.

Ponadto Daniel Woś wyróżnił Artura Ludwa – Burmistrza Szydłowca, Małgorzatę Bernatek – Dyrektor Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek oraz Romana Burka – Komendanta XIII Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 roku, wręczając im pamiątkowe ryngrafy w ramach podziękowań za organizację Centralnych Obchodów 157. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego.

Zwieńczeniem uroczystości w Szydłowcu był spektakl pt. „Szukać prawdy dla swego narodu” – przygotowany przez Teatr Poezji i Muzyki „U Radziwiłła” w reżyserii Sławy Lorenc-Hanusz. W spektaklu wystąpili: Maciej Kołodziejski, Maciej Hebda, Miłosz Sajecki, Bartosz Pudzianowski, Natalia Dygas, Żaneta Sasin, Aleksandra Kiljanek, Olga Korba, Emilia Herka, Julia Adamczyk, Nikola Ubysz, Aleksandra Kowalska, Maks Prus.

Po występach scenicznych w Galerii „Kaplica Zamkowa” odbyło się zwiedzanie wystawy ks. Stanisława Drąga pt. „Powstanie Styczniowe – Powstanie Serc i Miłości”. Na wystawie zaprezentowane zostały rysunki, obrazy oraz materiały dotyczące powstania styczniowego pochodzące z prywatnych zbiorów autora.

Ekspozycja dostępna będzie dla zwiedzających do 29 lutego br.

W dniach 18 i 19 stycznia Burmistrz Szydłowca Artur Ludew oraz delegacje szydłowieckich samorządowców i instytucji uczestniczyli w rocznicowych obchodach organizowanych w Suchedniowie, Bodzentynie, Kierzu Niedźwiedzim oraz Wąchocku.

info: SCK „Zamek”