Dzisiaj ostatni dzień w szkołach i rozdanie świadectw, a już lada moment uczniowie rozpoczynają upragnione wakacje, dlatego też to czas na podsumowanie ich pracy. Niektórym oprócz świadectw z czerwonym paskiem udało się wypracować coś więcej – stypendia przyzwane przez Burmistrza Szydłowca.

24. czerwca odbyło się posiedzenie Komisji ds. Stypendiów, która rozpatrzyła i zaopiniowała wnioski dyrektorów gminnych szkół. Komisja w składzie: Dorota Nowak (przewodnicząca) pełniąca funkcję Dyrektora Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty, Jadwiga Kopycka – przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Szydłowcu, Ilona Mamla – naczelnik Wydziału Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego, przedstawiła Burmistrzowi Szydłowca listy kandydatów.

Z pięciu placówek oświatowych na terenie Gminy Szydłowiec, każdy dyrektor złożył wniosek o przyznanie gratyfikacji za wybitne osiągnięcia naukowe dla swoich podopiecznych.

Stypendia przyznano:

  • 2. uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej w Majdowie
  • 9. uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szydłowcu
  • 9. uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej
  • 7. uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadku
  • 28. uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu

Wszystkie wnioski złożone przez dyrektorów placówek zostały rozpatrzone pozytywnie. Wyróżniającym się uczniom przyznano stypendia w wysokości 400 zł wypłacane jednorazowo.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy samych sukcesów w kolejnych latach swojej edukacji.

info: UM Szydłowiec