Jednym z miast partnerskich Szydłowca jest francuskie miasto Beynes. Kilkuletnia wymiana doświadczeń i obustronne wizyty to nie tylko kontakty pomiędzy instytucjami, to również, a może przede wszystkim liczne przyjaźnie, jakie połączyły mieszkańców obu miast.
Rozpoczęta przed laty współpraca pomiędzy samorządami Szydłowca i Beynes, jest dynamiczna i wymaga coraz lepszej koordynacji działań.

W związku z powyższym Burmistrz Artur Ludew postanowił zaprosić do współpracy Alaina Dubuy byłego francuskiego dyplomatę, który mieszka w Szydłowcu.

Pan Alain chętnie dzieli się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem, czego dowiódł aktywnym udziałem w życiu społecznym naszego miasta i gminy oraz dotychczasową współpracą z samorządem.

Doceniając kompetencje pana Alaina, Burmistrz Artur Ludew powołał go na stanowisko Pełnomocnika ds. kontaktów z miastem partnerskim Beynes we Francji.

Powierzając pełnienie roli pełnomocnika, Burmistrz życzył powodzenia w podejmowanych działaniach, wielu sukcesów, które będą z korzyścią dla stron partnerstwa, a także dadzą satysfakcję i pozytywną energię do podejmowania nowych wyzwań.

Alain Dubuy nie krył swojego zadowolenia, podziękował Burmistrzowi za zaufanie i zadeklarował, że do swojej nowej roli podejdzie z dużym zaangażowaniem i sercem.