Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP zwracają się z apelem o poszanowanie naszego środowiska naturalnego oraz przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.
Od początku roku na ternie naszego powiatu powstało ponad 300 pożarów traw, nieużytków rolnych oraz poszycia leśnego będących wynikiem celowego podpalania.

Każdy z nas lubi wypoczywać na łonie natury. Niestety środowisko jest regularnie niszczone przez bezmyślne działanie człowieka. Jednym z przejawów tego działania jest wiosenne podpalanie traw na nieużytkach rolnych, przydrożnych rowach oraz łąkach. Sytuacja ta powtarza się niestety rok rocznie.

Przypominamy, że ustawa o ochronie przyrody nakłada sankcje finansowe na osoby wypalające trawy, nieużytki rolne, ścierniska i śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Pamiętajmy, że każdy pożar powoduje nieodwracalne straty ekologiczne, materialne, a także społeczne. Stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Mając na uwadze niski poziom wód gruntowych spowodowany suszą i mogące się pojawić problemy z wydajnością wodociągów pragniemy zauważyć, iż duże ilości wody wykorzystywane podczas gaszenia pożarów na pewno wpłyną na jej ilość przeznaczoną do dyspozycji mieszkańców. Takie sytuacje miały już miejsce i są bardo uciążliwe dla gospodarstw domowych. Trzeba też pamiętać, że koszty wody do celów przeciwpożarowych pośrednio ponoszą mieszkańcy. Dodatkowo zagrożone są nasze zabudowania i wielokrotnie działania strażaków w ostatniej chwili pozwalają uniknąć tragedii, ale w myśl zasady: „do czasu”, kiedy ilość sił i środków oraz okoliczności prowadzonych działań na to pozwolą.

Do gaszenia każdego pożaru zaangażowane są środki zarówno finansowe jak i ludzkie. Jeden wyjazd samochodu pożarniczego do akcji ratowniczo-gaśniczej kosztuje około 700 złotych, a koszt całej akcji to średnio 3500 zł.

Dodatkowo pojazdy niszczą się pokonując drogi i bezdroża. Może się zdarzyć, że awaria wozu straży pożarnej lub ich jednoczesny udział nastąpi w chwili, gdy będzie potrzebny w akcji ratowania życia ludzkiego, czy gaszenia naszych zabudowań. Dodatkowo strażacy narażeni są zupełnie niepotrzebnie na utratę zdrowia i życia, a w okresie pandemii na zarażenie koronawirusem. Przypominamy również, że na terenie powiatu w ostatnich latach życie straciło dwóch strażaków podczas gaszenia pożarów traw i lasów. Państwową Straż Pożarną w sposób niezwykle istotny wspomagają strażacy ochotnicy, którzy poświęcają swój wolny czas, porzucając niejednokrotnie codzienne obowiązki wobec rodziny i zakładów pracy. Jesteśmy naprawdę zmęczeni tym bezcelowym procederem, który uderza w naszą formację i finanse samorządów, a pośrednio w samych mieszkańców.

Apelujemy o przyjęcie odpowiedzialnych postaw w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, w tym troskę o naszą małą Ojczyznę. Idą święta Wielkiej Nocy, pragniemy życzyć Państwu dobrego przygotowania się na ten święty czas, a przede wszystkim zdrowia. My również chcielibyśmy się do nich godnie przygotować i mieć możliwość w spokoju zasiąść z rodziną przy Wielkanocnym stole. Dlatego apelujemy: „Zostań w domu: szanuj życie i służbę innych”.

Apelujemy i prosimy o rozwagę – koszty bezmyślności ponosimy wszyscy

młodszy brygadier Paweł Sokół – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu 

druh Aleksy Sasin Prezes Zarządu O/Powiatowego OSP RP w Szydłowcu