Znaczenie terapii przez sztukę dla osoby niepełnosprawnej intelektualnie to nie tylko wyrażanie własnych emocji i przeżyć, ale również poczucie sprawczości człowieka i podkreślania swojego Ja, które to czynniki nie tak łatwo pokazać i uwidocznić dla osób z niepełnosprawnością.

Terapia przez sztukę ma wiele zalet między innymi usprawnianie manualne, uczy precyzyjnej kontroli mięśni, zmniejsza mimowolne ruchy rąk i ich drżenie, rozwija koordynacje wzrokowo-ruchową, poszerza zakres doświadczeń i przeżyć. Dla osób z zahamowaną komunikacją słowną, może być to jedyna forma poznania świata, wyrażania swoich wizji. Ta forma terapii daje możliwość sprawczości własnego ciała, oraz pomaga kształtować pozytywny obraz siebie. Arteterapia daje szansę zauważenia indywidualności człowieka wydobycia go z „tłumu i szarości dnia codziennego” oraz podniesienia jego poczucia wartości. „Jestem KIMŚ – poetą, aktorem, malarzem”.

Oprócz różnych innych form terapeutycznych, o których wspominałam we wcześniejszych informacjach elementy arteterapii są też ulubioną formą terapeutyczną, stosowaną w klasie specjalnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu. Uczniowie z wielką pasją i zaangażowaniem podejmują wszelkie próby wyrażania poprzez ekspresję plastyczną w swojej wizji świata przeżyć i emocji. Oczywiście jest to jedna z form elementów terapii przez sztukę. A oto nasze wspólne dzieło „Idzie jesień skarby niesie”.

Info: Dorota Suligowska