Jeden z naszych czytelników zainteresował się stanem technicznym windy dla niepełnosprawnych w szydłowieckim Urzędzie Skarbowym. Wysłał w tej sprawie do nas wiadomość z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Tak też zrobiliśmy. 

Niedawno otrzymaliśmy odpowiedź od naczelnika Urzędu Skarbowego pana Janusza Zawodnika.

Okazuje się, że 28 stycznia 2016 roku prezes Urzędu Dozoru Technicznego wydał decyzję o wstrzymaniu eksploatacji urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych dla Urzędu Skarbowego
w Szydłowcu.

W wyniku badania przedmiotowego urządzenia stwierdzono, iż zawór zabezpieczający przy pęknięciu przewodu, nie zatrzymuje kabiny jadącej w dół, co stanowi naruszenie normy PN-EN 81-2 oraz § 20 ust. 2 przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. oraz ustawy o dozorze technicznym. Podjęte działania w zakresie naprawy urządzenia nie przyniosły rezultatu.

Częste awarie urządzenia są spowodowane jego wyeksploatowaniem (pracuje od 2012 r.), w zewnętrznych warunkach atmosferycznych, przestarzałą konstrukcją, brakiem części zamiennych – tym samym obecnie nieopłacalną i niemożliwą naprawą – czytamy w odpowiedzi. 

Na szczęście są dobre informacje. W 2018 roku zabezpieczono kwotę na wymianę urządzenia na nowe, ale aby zapobiec wpływom niekorzystnych warunków atmosferycznych na urządzenie, wystąpiono o dodatkowe środki na zabudowanie windy.

Nowa winda ma być wykonana do 31 sierpnia 2018 roku.