Podczas spotkania mieszkańcy będą mogli poznać stopnień realizacji zadań i postanowień z pierwszej debaty społecznej oraz przedstawić swoje nowe potrzeby w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

To kolejne spotkanie pozwoli na jeszcze lepszą wymianę informacji między policją a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach na terenie powiatu szydłowieckiego.

Wspólne rozmowy to sprawdzona forma wypracowania nowych metod walki z lokalnym zagrożeniem.