{phocagallery view=category|categoryid=105|limitstart=0|limitcount=9|detail=5|imageordering=5}

  • Wyjazd na warsztaty do Gdańska jest bezpłatny.
  • Zakwaterowanie: Bursa Gdańska, ul. Lastadia 41, Gdańsk
  • Przejazd na trasie Szydłowiec-Gdańsk –Szydłowiec autokarem.

Organizator: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki we współpracy z Towarzystwem Aktywnych Kulturalnie PROJEKTORIAT

Partner: Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu ZAMEK

Patronat medialny: naszszydlowiec.pl

O PROJEKCIE

Projekt Blok3 rozpocznie się twórczymi warsztatami skupionymi wokół czterech tematów: Moje osiedle tworzę ja!, Moi sąsiedzi dalsi i bliżsi, Moja własna wielokultura, Wyjechać, ale gdzie i czym?, przeprowadzone na warszawskim Osiedlu Dudziarska i w Szydłowcu przez Mikołaja Roberta Jurkowskiego i Sylwestra Gałuszkę – Robotników Sztuki z PGR ART. Drugim etapem będzie wspólny wyjazd artystyczno-edukacyjnego obu grup młodzieży do Gdańska. Będzie on okazją do nowych działań i/lub kontynuacji wcześniejszych, wzbogaconych jednak poprzez refleksję i pomysły młodych uczestników. W

en sposób, opierając zajęcia o dialog między artystami/moderatorami i uczestnikami, pokazujemy tym ostatnim, że oni również mogą być twórcami sztuki i że może ona wyrażać ich myśli i uczucia. Ostateczny charakter zajęć nie jest więc określony i bardzo prawdopodobne, że przybiorą one formę daleką od tradycyjnie kojarzonej z artystycznymi Warsztatami dla dzieci i młodzieży. Celem zajęć jest wypracowanie przez młodzież ostatecznego kształtu projektu, który każdy z uczestników (samodzielnie bądź w grupach) zrealizuje po powrocie do domu. Ostatni etap projektu to realizacja w najbliższym otoczeniu uczestników mini projektów zapoczątkowanych podczas wspólnego wyjazdu oraz ich późniejsza prezentacja. Mini projekty będą tworzone w całości przez uczestników według własnych pomysłów, pod nadzorem oraz przy pomocy artystów i edukatorów. Przyjmą oni jednak rolę jedynie obserwatorów gotowych służyć w każdej chwili pomocą, ponieważ bardzo ważne jest, aby całościowa realizacja mini projektów pozostała w rękach młodych ludzi. Po zakończeniu wszystkich projektów przewidywana jest prezentacja ich efektów w środowisku lokalnym oraz środowisku partnera, tj. wystawa prac młodzieży z Osiedla Dudziarska w Szydłowcu i odwrotnie.

Blok3 pozwoli na zwiększenie kapitału kulturowego uczestników, ucząc ich rozumienia, interpretacji i samodzielnego używania narzędzi artystycznego wyrazu, pracy w grupie i odpowiedzialności za podejmowane zobowiązania (praca projektowa wykraczająca poza ramy czasowe wyjazdu). Całość podejmowanych w ramach projektu działań będzie miała wpływ nie tylko na bezpośrednich uczestników zajęć, lecz również na ich rodziny i sąsiadów oraz na wygląd ich miejsca zamieszkania.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.